Zakończenie Rekolekcji Parafialnych, 1 lipca 2021 roku

Dobiegły końca nasze ćwiczenia duchowe, które przeżywaliśmy od 27 czerwca do 1 lipca. Zawiłe drogi naszych ludzkich myśli prostował Ksiądz dr Tadeusz Piwowarski. Padły pytania o naszą chrześcijańską odpowiedzialność, o szczerość wobec Boga, bliźniego i nas samych. Stawaliśmy w różnych momentach własnego życia, poruszeni rozważaniami i życiowymi przykładami kierowanymi do nas przez Księdza Rekolekcjonistę. Robiliśmy powtórkę z przykazania miłości. Bo bywa, że chociaż czasem życie porusza nas dogłębnie, zatrzymujemy się tylko na chwilę. Na krótki moment rachunku sumienia, żalu za popełnione zło, obiecania poprawy, zadośćuczynienia… A co potem? Podejmujemy po raz kolejny walkę o nas samych, napełnieni mądrością słów Księdza Rekolekcjonisty. Prosimy Ducha Świętego o siłę trwania przy Bożych przykazaniach, a Świętego Józefa, któremu w wyjątkowym roku zawierzyliśmy nasze rodziny, aby czuwał nad nami, był przykładem i opiekunem naszych domowych ognisk.