Witaj Fatimska Pani, 13 maja 2024 roku

Powracamy pięknym majem do spotkań z Fatimską Panią. Pierwszemu tegorocznemu nabożeństwu przewodniczył ks. Grzegorz Franczyk – wizytator katechetyczny Kurii Biskupiej. Pięknie, o miłości Maryi do ludzi, opowiadał w słowach homilii. Jej fatimskie ponadczasowe prośby – podkreślał, uczą żyć przy Bogu, bo w Jego przestrzeni jest miłość dla każdego. Żyjmy tak – prosił, by i wokół nas było miejsce dla wszystkich, nawet dla tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Jezusa. Nie oceniajmy i nie odtrącajmy innych, podążajmy śladami Panny Łaskawej. Zamknęliśmy w sercach mądrość słów ks. Grzegorza i z różańcami w dłoniach uklęknęliśmy przed figurą Matki Bożej Fatimskiej. Modlitwę u Jej stóp poprowadzili nasi Strażacy ochotnicy. Oni też z godnością ponieśli w wieczornej procesji figurę Maryi. Zawierzamy się Matce Pokoju na kolejne miesiące fatimskich spotkań i na każdą cichą chwilę naszego życia. Zanosimy Jej nasze błagania i prosimy o nieustanną opiekę.

Wizytacja kanoniczna ks. bpa Leszka Leszkiewicza, 11-12 maja 2024

Z wiarą przeżyliśmy wizytację kanoniczną ks. bpa Leszka Leszkiewicza. Powitany przez proboszcza naszej parafii, ks. prał. Franciszka Niemca, sobotnie popołudnie ks. biskup rozpoczął od modlitwy na parafialnym cmentarzu i jak sam potem wspomniał to piękne i zadbane miejsce, które świadczy o prawdziwej religijności i modlitewnej więzi ze zmarłymi. Kolejne chwile spędził w rodzinie pp. Cecylii i Leszka Miczulskich, pary, która sakrament małżeństwa zawarła 67 lat temu. Spotkaniu towarzyszył nastrój radości i wzajemnego szacunku. Ks. biskup obdarzył czcigodnych małżonków swoim błogosławieństwem na dalsze wspólne lata. Piękno wieczoru powiodło zacnego Gościa do sali teatralnej w dolnym kościele, gdzie odbyło się spotkanie ze wszystkimi grupami działającymi w parafii. Nie brakło szczerości, życzliwości i uśmiechu. Parafianie dzielili się swoimi myślami, wyrażając głęboki szacunek dla ks. proboszcza i Jego poświęceniu dla spraw Kościoła i parafii.  Noc nakazała odpoczynek w cichym nadpopradzkim pięknie. Niedzielny poranek rozpoczął się Mszą św.,  podczas której uhonorowani i pobłogosławieni zostali członkowie Róż Ojców i Matek oraz Róż Misyjnych. O godz. 11.00, po spotkaniu ze służbą ołtarza i Dziewczęcą Służbą Maryjną, odbyła się główna, uroczysta Msza św., w której uczestniczył także dziekan dekanatu Krynica ks. prał. Jan Wnęk.  Przedstawiciele parafii wyrazili swą wdzięczność za dar obecności ks. biskupa, który modlił się w intencji całej wspólnoty. Wizytacja była dla nas czasem radości i modlitwy. Były to chwile piękne i serdeczne, utwierdzające nas w wierze, nadziei i miłości, a także w przekonaniu, że każdy człowiek potrzebuje dobrych wzruszeń, a szczególnie tych przeżywanych wspólnotowo. Ks. biskup poprosił, abyśmy darowali Jezusowi swoje życie, oparte na Bożych przykazaniach i pełne miłości do drugiego człowieka. Nie zawiedźmy.

Ks. biskup otrzymał w darze obraz wyhaftowany przez panią Teresę Gumulak, przedstawiający Patronkę naszej parafii – bł. Marię Teresę Ledóchowska, a także „góralski pastorał i mitrę”. Szczery uśmiech ks. bpa i Jego dobre słowo pozostaną w naszej pamięci. Otaczamy czcigodnego Gościa naszą modlitwą.

Zapraszamy do obejrzenia zdjeć w galerii: Wizytacja kanoniczna 2024

Dni Krzyżowe, 6 – 8 maja 2024 roku

Nieustannie zawierzamy się Bożej opiece. Od lat kultywujemy w naszej parafii chrześcijańską tradycję wymadlania tego co dobre dla człowieka i pracy jego rąk. Dni Krzyżowe odprawiane od poniedziałku do środy poprzedzającej uroczystość Wniebowstąpienia, łączą nas w błagalnej modlitwie o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Nie zapominamy o głodujących. Z wiarą uczestniczymy w wieczornych procesjach i Mszach świętych odprawianych przez ks. proboszcza Franciszka Niemca i ks. Marka Szadego. Wymadlamy Bożą łaskę dla wszystkiego, co żywe, dla wszystkiego, co ręką Boga stworzone, a odnajdując opiekę Stwórcy w deszczu i słońcu, dziękujemy Mu za życiodajne dary, prosząc o nieustanne błogosławieństwo. Bóg przemawia do nas pięknem świata ale też jego surowością. Uczmy się czytać Jego myśli i szanować Jego wolę.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii: Dni Krzyżowe 2024

Święty czas peregrynacji, 7 kwietnia 2024 roku

Niedziela Bożego Miłosierdzia rozpoczyna święty czas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego i siostry Faustyny, oraz relikwii św. siostry Faustyny po domach naszej Wspólnoty. Z radością udzielamy gościny, otwierając serca na łaskę niezwykłej miłości. Zawierzamy nasze rodziny i nas samych, naszą ukochaną Ojczyznę i świat. Dziękujemy Dobremu Bogu za dar bliskości z cząstką, która dotknęła słów Jezusa. Pierwszymi, którzy gościli obraz i relikwię była rodzina pp. Beaty i Tomasza Małków. Wypraszajmy dla rodzin dar jednoczacej modlitwy i uwierzmy, by „nasza wiara nas uzdrowiła”.