Święty czas peregrynacji, 7 kwietnia 2024 roku

Niedziela Bożego Miłosierdzia rozpoczyna święty czas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego i siostry Faustyny, oraz relikwii św. siostry Faustyny po domach naszej Wspólnoty. Z radością udzielamy gościny, otwierając serca na łaskę niezwykłej miłości. Zawierzamy nasze rodziny i nas samych, naszą ukochaną Ojczyznę i świat. Dziękujemy Dobremu Bogu za dar bliskości z cząstką, która dotknęła słów Jezusa. Pierwszymi, którzy gościli obraz i relikwię była rodzina pp. Beaty i Tomasza Małków. Wypraszajmy dla rodzin dar jednoczacej modlitwy i uwierzmy, by „nasza wiara nas uzdrowiła”.