Odpust parafialny, 3 lipca 2022 roku

W gorącu serc i pogody świętowaliśmy coroczny odpust parafialny. Pięknie o naszej Patronce, Błogosławionej Marii Teresie Ledóchowskiej, mówił ks. prałat Krzysztof Czermak – Dyrektor Dzieł Misyjnych Diecezji Tarnowskiej, który przewodniczył Mszy Świętej odpustowej. Mimo własnych życiowych smutków, żyła radością dla innych. Dzieło, które czekało na pracę rąk ludzkich, wypełniła darem swojego serca i swojego życia. Darem szczególnym, chociaż nazwanym „obłędem” przez ludzi nierozumiejących istoty miłości bliźniego. Powołana chwilą do szukania robotników na żniwo Pana, zaangażowała się całkowicie w dzieło misyjne. W roku 1893 założyła Zgromadzenie św. Piotra Klawera, niosącego pomoc misjonarzom w Afryce, a już 9 września 1896 r. sama złożyła śluby zakonne. Z królewskiego dworu na dwór Pana, gdzie znalazła prawdziwe szczęście w realizowaniu misji swojego życia. Matka Afryki, która nigdy nie stanęła na afrykańskiej Ziemi. Czego nas uczy ten kolejny dzień poświęcony Jej pamięci? – pytamy w przypadającą dokładnie 6 lipca 2022 roku – 100. rocznicę śmierci naszej wielkiej Patronki. Zaszczytne miano parafii pod Jej wezwaniem zaprasza do podejmowania naszych małych misyjnych dzieł, których fundamentem ma stać się zgoda, jedność i miłość w rodzinnych domostwach… Tu, na nadpopradzkim skrawku Ziemi, jesteśmy małym, ale wiernym zakonem naszej Błogosławionej. I nie o zachwyt tu chodzi, a o kontynuację Jej niezwykłego misyjnego dzieła w naszych małych uczynkach. Na przestrzeni całego roku angażujemy się w misyjne czyny w różnych postaciach. Tych apostołujących poprzez przekaz medialny i tych ukrytych głęboko w sercu. Na chwałę Bożą i dla piękna Jego majestatu, bo jak powtarza nasz ks. prałat Franciszek Niemiec: „Dla Boga wszystko, co najlepsze”. Procesja odpustowa dopełniła swym pięknem parafialną uroczystość pierwszej lipcowej niedzieli. Radowaliśmy się obecnością ks. Marka Szadego i innych Kapłanów, przybyłych by w raz z nami oddać hołd Bogu i naszej Patronce. Powracamy do domów szczęśliwi, z darem odpustu i miłością Jezusa w sercu. Może postawione przed mani zadanie w słowach Ewangelii według Świętego Łukasza: „Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów…” potraktujemy dziś bardzo osobiście. Może to ten dzień? Może to ten czas?

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: Odpust Parafialny 2022