Intencje Mszy Świętych – 10 – 17 lipiec 2022

Niedziela

800: ++ Zofię i Jana Jacenik – w rocznicę śmierci i ++ z ich rodzin – od dzieci z rodzinami

1000: w int. p. Małgorzaty Rams – z racji imienin – dziękczynno-błagalna – od parafian – jako podziękowanie za strojenie kościoła i dekoracje świąteczne

1500: za parafian

Poniedziałek

1900: w int. Panu Bogu wiadomej

Wtorek

1900: + Edwarda Lipnickiego – w 23 rocznicę śmierci

Środa – Nabożeństwo Fatimskie

1900: 1) w int. Małgorzaty i Grzegorza i ich rodziny – w rocznicę ślubu – jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Bożą /Ks. Krzysztof/

2) w int. Martyny Gucwa – w 18 rocznicę urodzin – dziękczynno-błagalna – od rodziców i rodzeństwa /Ks. Proboszcz/

Czwartek

1900: z int. parafian za ++ z rodzin naszych parafian i z terenu naszej parafii

Piątek

1900: z int. parafian – do Miłosierdzia Bożego – o Boże Miłosierdzie dla wszystkich parafian…

Sobota

1900: za grzeszników – szczególnie z naszej parafii – o łaskę nawrócenia i trwałą poprawę życia

Niedziela

800: w int. członkiń Róży zel. Zyty Fiut i ich rodzin oraz za ++ członkinie tej Róży i ++ z rodzin członkiń tej Róży

1000: w int. Zbigniewa Gucwy – w dniu urodzin – dziękczynno-błagalna – od żony i dzieci

1500: za parafian