Nabożeństwo Fatimskie, 13 lipca 2023 roku

Lipcowe spotkanie z Piękną Panią, w koncelebrze ks. Marka Szadego, poprowadził ks. Szczepan Depowski, który 10 lat temu praktykował w naszej parafii. Dziś serdecznym jubileuszowym słowem obdarzyli Go wdzięczni parafianie, dziękując za piękno kapłańskiej drogi i gorliwą posługę darowaną ludziom każdego dnia. Radości powrotów do tego miejsca towarzyszy wasza serdeczność i troska – zwrócił się do wiernych – a także nieoceniona nauka i opieka ks. proboszcza Franciszka Niemca, wtedy i po dzień dzisiejszy. Chowamy w sercach te miłe wspomnienia, a dobre chwile zawierzamy Fatimskiej Pani. Prowadzeni słowem ks. Szczepana przywołujemy modlitwę Anioła Portugali, zwanego też Aniołem Pokoju, który przed objawieniami Fatimskimi, trzy razy ukazywał się Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie:

„O mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię!
Błagam Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą,
nie wielbią Cię, nie ufają Tobie i Ciebie nie kochają!”
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty,
uwielbiam Cię w najgłębszej pokorze, ofiarując najdroższe Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa,
obecne na wszystkich ołtarzach świata jako wynagrodzenie za zniewagi,
świętokradztwa i obojętność jakimi jest On obrażany.
I przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, proszę Ciebie o łaskę nawrócenia biednych grzeszników”. Amen.

Kryjemy głęboko w sercu siłę modlitwy, pokrzepieni rozważaniami Tajemnic Światła przygotowanymi przez mieszkańców ul. Leśnej, a w czasie niepokoju na świecie, prosimy by dała nadzieję i została wysłuchana. By człowiek, istota Boża, potrafił uwolnić się od niewoli grzechu. Zanosimy nasze podziękowania i westchnienia do Fatimskiej Pani, wraz z prośbą o powrót do zdrowia dla ks. proboszcza Franciszka. Ciepło i łagodność wakacyjnego wieczoru nastraja do osobistej rozmowy z Maryją. Różańcową drogą powracamy do swoich domów, gdzie czekają na nas osobiste życiowe tajemnice…