Intencje Mszy Świętych –16-23 lipca 2023

Niedziela

800: + Zofię Jacenik -w 19 rocznicę śmierci oraz jej + męża Jana – od dzieci z rodzinami

1000: w int. Zbigniewa Gucwy – w 50 rocznicę urodzin – dziękczynno-błagalna – od żony i dzieci

1500: za parafian

Poniedziałek

1900: + Edwarda Lipnickiego – w 24 rocznicę śmierci – od żony

Wtorek

1900: przebłagalna za grzechy popełnione w rodzinie

Środa

1900: + Tadeusza Wachnę

Czwartek

1900: za grzeszników – szczególnie z naszej parafii, o łaskę nawrócenia i trwałą poprawę zycia

Piątek

1900: z int. parafian – do Miłosierdzia Bożego – za dzieci i młodzież naszej parafii – aby w czasie wakacji nie traciły religijności i pobożności, ale często uczestniczyły w nabożeństwach w kościele i często przystępowały do sakramentów św.

Sobota

1900: z int. parafian – za ++ z rodzin naszych parafian i z terenu naszej parafii

Niedziela

800: w int. członkiń Róży zel. Zyty Fiut i ich rodzin – dziękczynno-błagalna, oraz za ++ członkinie tej Róży i ++ z rodzin członkiń Róży

1000: w int. Martyny i Krzysztofa Gucwy – z okazji urodzin – dziękczynno-błagalna

1500: za parafian