Dekanalny Dzień Skupienia DSM

W sobotę 15 lutego, grupa dziewcząt z naszej parafii uczestniczyła w Dekanalnym Dniu Skupienia Dziewczęcej Służby Maryjnej. Uroczyste przedpołudnie rozpoczęło się radosną mszą świętą koncelebrowaną, w kościele parafialnym u Św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie. Poprowadził ją ksiądz Piotr Cierniak, z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Krynicy na Czarnym Potoku, który w homilii wygłoszonej do kilkudziesięcioosobowej grupy dziewcząt, opiekunów i rodziców, nawiązał do apostołowania w służbie Maryi i czerpania prawdziwej radości z bycia Jej dzieckiem. Przynależności do DSM uczy współistnienia w dobrym, szczerym i uczciwym życiu, a pięć zadań Dziecka Maryi, związanych z posłuszeństwem, wiernością, odpowiedzialnością, czystością i czynieniem dobra dla innych, powinno towarzyszyć małym służebnicom każdego dnia. 
Po mszy świętej, uczestnicy Dekanalnego Dnia Skupienia DSM,  udali się do szkoły, gdzie wraz z organizatorką wydarzenia, Siostrą Antonią, a także księżmi opiekunami, sprawującymi pieczę na formacjami DSM w parafiach, wzięli udział we wspólnej zabawie i słodkim poczęstunku. Kolejne dekanalne spotkanie już w maju. Wtedy błękitem dziewczęcych strojów i czystością serc zakwitnie parafia na Czarnym Potoku…