Niedziela palmowa

Niedziela palmowa

Inna niż zwykle. Na ulicach cisza i pustka, które każą nam zaglądnąć głębiej w nasze serca. Dają czas na odszukanie wspomnień tego święta sprzed ostatniego roku lub kolejnych minionych lat. Uczestniczymy w parafialnej mszy świętej zza szklanego ekranu i łączymy się w duchu. Chociaż zabrakło wizerunkowego kultu i wspólnotowej radosnej modlitwy, świętujemy w domach z bliskimi. Trzymamy w dłoniach palmy i witamy Jezusa w naszych rodzinnych Jerozolimach. Przed nami Wielki Tydzień i Radosne Święta, a potem… kolejne dni, oby blisko Boga. Cieszmy się radością tego dnia i żyjmy tak, aby wjeżdżający do Jerozolimy Chrystus słyszał prawdziwie nasze: „Hosanna!”.

Domowe warsztaty palmowe

Domowe warsztaty palmowe

Życie nie zawsze toczy się tak, jak sobie zaplanujemy. Nasze warsztaty palmowe wyciszyły się i nie brzmią radością wspólnych spotkań z powodu stanu epidemicznego w Polsce. Tworzymy jednak krepinowe kwiaty w zaciszach naszych domów i tęsknimy za wspólnotowym przygotowywaniem się do Palmowej Niedzieli. Teraz nasze rodziny to małe kościoły i tylko od nas zależy jak przeżyjemy ten niepokojący czas. Niech nie zabraknie optymizmu i pomysłowości w przygotowywaniu pięknych, symbolicznych palemek. Twórzmy je, niech będą naszym oczekiwaniem…

Bezpośredni link do galerii zdjęć tutaj.

Warsztaty palmowe

Warsztaty palmowe

W sobotę, 7 marca 2020 r. rozpoczęliśmy warsztaty palmowe. To wieloletnia tradycja naszej parafii, związana z tworzeniem barwnych, krepinowych kwiatów, które później wraz z kolorowymi trawami, baziami i wstążkami stworzą niepowtarzalne palmy. Kreatywne spotkania odbywają się w parafialnej świetlicy, miejscu, w którym niejednokrotnie dziewczęta i chłopcy mogli realizować się artystycznie, poznając różnorodne techniki. Dzięki rodzicom i dziadkom, którzy poświęcają swój wolny czas i talent, mali artyści rozwijają swoje talenty i podążają śladami tradycji, której kultywowanie jest tak ważnym elementem naszej historii i naszego życia. Barwny finał warsztatów nastąpi już niebawem, w Niedzielę Palmową. Fundacja Rodzice Dzieciom dziękuje burmistrzowi MiG Uzdrowiskowej Muszyna za dofinansowanie warsztatów realizowanych w ramach projektu: „Tradycja sercem malowana”. 

Bezpośredni link do galerii zdjęć tutaj.

Dekanalny Dzień Skupienia DSM

Dekanalny Dzień Skupienia DSM

W sobotę 15 lutego, grupa dziewcząt z naszej parafii uczestniczyła w Dekanalnym Dniu Skupienia Dziewczęcej Służby Maryjnej. Uroczyste przedpołudnie rozpoczęło się radosną mszą świętą koncelebrowaną, w kościele parafialnym u Św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie. Poprowadził ją ksiądz Piotr Cierniak, z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Krynicy na Czarnym Potoku, który w homilii wygłoszonej do kilkudziesięcioosobowej grupy dziewcząt, opiekunów i rodziców, nawiązał do apostołowania w służbie Maryi i czerpania prawdziwej radości z bycia Jej dzieckiem. Przynależności do DSM uczy współistnienia w dobrym, szczerym i uczciwym życiu, a pięć zadań Dziecka Maryi, związanych z posłuszeństwem, wiernością, odpowiedzialnością, czystością i czynieniem dobra dla innych, powinno towarzyszyć małym służebnicom każdego dnia. 
Po mszy świętej, uczestnicy Dekanalnego Dnia Skupienia DSM,  udali się do szkoły, gdzie wraz z organizatorką wydarzenia, Siostrą Antonią, a także księżmi opiekunami, sprawującymi pieczę na formacjami DSM w parafiach, wzięli udział we wspólnej zabawie i słodkim poczęstunku. Kolejne dekanalne spotkanie już w maju. Wtedy błękitem dziewczęcych strojów i czystością serc zakwitnie parafia na Czarnym Potoku…

Uroczystość Objawienia Pańskiego, Święto Trzech Króli.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, Święto Trzech Króli.

Wspominamy barwny korowód sprzed kilku lat i z pobożnością przychodzimy do Jezusowego żłóbka, aby wraz z Królami pokłonić się raz jeszcze Małej Dziecinie.
Chociaż Królowie ze Wschodu stanowią tajemnicę i są w wielu aspektach zagadką dla naukowców, podchodzimy z wiarą i modlitwą do tego wydarzenia. Inspiracją dla naszego życia stają się słowa homilii ks. F. Niemca i przywołana przez Niego postać śp. dr Wandy Błeńskiej, misjonarki i lekarki zwanej „matką trędowatych”, która ponad 40 lat spędziła w Ugandzie, oddając się służbie chorych.  Wraz z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, ofiarującymi złoto, kadzidło i mirrę, składamy Bożej Dziecinie, sobie tylko wiadome noworoczne postanowienia… Kierujemy swe serca ku misjom, a w sobie poszukujemy postawy apostołów Jezusa wszędzie tam, gdzie przyszło nam żyć. Uczestnicząc w nabożeństwach, święcimy kredę, kadzidło i wodę, aby przyniesione do domów chroniły i błogosławiły nas i nasze domostwa. Poświęconą kredą wypisuje się na drzwiach domów i mieszkań: K+M+B oraz aktualny rok. Dom kropi się wodą święconą, a spalane kadzidło podkreśla, że jest on miejscem modlitwy.
Powracamy do domów z cichym pytaniem: Jaki dar ofiaruję Jezusowi w nadchodzącym roku?