Ave Maria, 31maja 2021 r.

Wraz w szumem cichego Popradu odpłynęła w dal nasza majowa modlitwa. Zostawiła radość i nadzieję na piękne trwanie przy Matce Chrystusa bez względu na czas i miejsce. Nabożeństwa majowe gromadziły dzieci, młodzież i dorosłych. Wszyscy stęsknieni za bliskością Maryi szeptali pozdrowienie anielskie, zawierzając Królowej swe życie, wypełnione radościami i smutkami. Modlitwa polskiej rodziny wybrzmiewała wspólnym wieczornym tonem pieśni, najpiękniejszymi nutami majowej zieleni i zapachu, który opowiadał o dobroci, pięknie i czystości Bożej Matki. To momenty niezapomniane, które darują rodzice i dziadkowie swoim dzieciom i wnukom zasiadając wraz z nimi w kościelnych ławach, przewracając strony książeczki by odnaleźć litanię loretańską i uczyć wiary prostej i bezgranicznej. Tak rodzi się dobro w serduszkach dzieci. Trud obecności i obowiązkowości kształtuje charakter dziewczynek i chłopców. Nauka odczytywania najpierw Bożej woli, by później dopiero zapragnąć czegoś dla siebie. Ofiara życia dla innych tak trudna w dzisiejszych czasach odnajduje tu swój początek w niezdarnie szeptanych fragmentach wezwań litanii. To wszystko tak łatwe pod płaszczem Maryi. Wypełnione dniami obecności plansze stanowią niezwykłą, honorową pamiątkę, która obok wielu innych będzie kiedyś niezapomnianą kartką z kalendarza. A jest ich niemało. Zabiega o to z ogromną gorliwością nasz Ksiądz proboszcz parafii Ks. Franciszek Niemiec. Wiele lat poświęcenia, by od najmłodszych lat utulać dzieci blisko Boga. By słowem kierowanym do ojców i matek uczyć rozumnej miłości i pomóc odnaleźć prawdziwy sens życia. Tak bardzo w dzisiejszych czasach potrzeba nam wszystkim wspólnej, nielękającej się zła, modlitwy. Tak bardzo pragniemy powrotu do ładu i przewidywalności. Trwamy więc przy naszej Pocieszycielce i Królowej Rodzin. Bo na modlitwę do Najlepszej z Matek zawsze jest dobry czas i zawsze w Jej sercu jest miejsce na utulenie naszych ziemskich trosk. Pamiętamy o tym wybiegając myślami w czerwcowe dni, by w sercu Jezusa odnaleźć miłość Syna do Matki.