Zakończenie Rorat, 23 grudnia 2023 roku

W przeddzień Wigilii zakończyliśmy wspólnotowe msze wotywne o Najświętszej Maryi Pannie. W tym roku przebiegały one wg scenariusza „Małego Gościa Niedzielnego” pod hasłem: „Franciszkowy plac budowy”. To na pamiątkę prawdziwego placu budowy stajenki przez św. Franciszka w roku 1223, czyli dokładnie 800 lat temu. Dzieci uczestniczące w nabożeństwach codziennie odkrywały jeden element Franciszkowej stajenki. Budowały ją również w sercach. Budowały posłuszeństwem, cierpliwością, dobrocią, pracą i modlitwą. Potrzebowały do tego pomocy rodziców i dziadków, pierwszych nauczycieli i przewodników na drodze do dojrzałego chrześcijaństwa. Zachęta i przykład były doskonałymi narzędziami. Powstały piękne budowle. Teraz muszą być nieustannie odnawiane i remontowane, by stały na mocnych fundamentach wiary i nie zachwiały się kiedyś w przyszłości. Piękne nagrody darowane z dobrym słowem przez ks. proboszcza Franciszka malowały uśmiech na twarzach dzieci, które z wczesnoporannego mroku roratniej modlitwy wyprowadzały adwentowe światło dla rodzin i dla świata.