Wizytacja kanoniczna ks. bpa Leszka Leszkiewicza, 11-12 maja 2024

Z wiarą przeżyliśmy wizytację kanoniczną ks. bpa Leszka Leszkiewicza. Powitany przez proboszcza naszej parafii, ks. prał. Franciszka Niemca, sobotnie popołudnie ks. biskup rozpoczął od modlitwy na parafialnym cmentarzu i jak sam potem wspomniał to piękne i zadbane miejsce, które świadczy o prawdziwej religijności i modlitewnej więzi ze zmarłymi. Kolejne chwile spędził w rodzinie pp. Cecylii i Leszka Miczulskich, pary, która sakrament małżeństwa zawarła 67 lat temu. Spotkaniu towarzyszył nastrój radości i wzajemnego szacunku. Ks. biskup obdarzył czcigodnych małżonków swoim błogosławieństwem na dalsze wspólne lata. Piękno wieczoru powiodło zacnego Gościa do sali teatralnej w dolnym kościele, gdzie odbyło się spotkanie ze wszystkimi grupami działającymi w parafii. Nie brakło szczerości, życzliwości i uśmiechu. Parafianie dzielili się swoimi myślami, wyrażając głęboki szacunek dla ks. proboszcza i Jego poświęceniu dla spraw Kościoła i parafii.  Noc nakazała odpoczynek w cichym nadpopradzkim pięknie. Niedzielny poranek rozpoczął się Mszą św.,  podczas której uhonorowani i pobłogosławieni zostali członkowie Róż Ojców i Matek oraz Róż Misyjnych. O godz. 11.00, po spotkaniu ze służbą ołtarza i Dziewczęcą Służbą Maryjną, odbyła się główna, uroczysta Msza św., w której uczestniczył także dziekan dekanatu Krynica ks. prał. Jan Wnęk.  Przedstawiciele parafii wyrazili swą wdzięczność za dar obecności ks. biskupa, który modlił się w intencji całej wspólnoty. Wizytacja była dla nas czasem radości i modlitwy. Były to chwile piękne i serdeczne, utwierdzające nas w wierze, nadziei i miłości, a także w przekonaniu, że każdy człowiek potrzebuje dobrych wzruszeń, a szczególnie tych przeżywanych wspólnotowo. Ks. biskup poprosił, abyśmy darowali Jezusowi swoje życie, oparte na Bożych przykazaniach i pełne miłości do drugiego człowieka. Nie zawiedźmy.

Ks. biskup otrzymał w darze obraz wyhaftowany przez panią Teresę Gumulak, przedstawiający Patronkę naszej parafii – bł. Marię Teresę Ledóchowska, a także „góralski pastorał i mitrę”. Szczery uśmiech ks. bpa i Jego dobre słowo pozostaną w naszej pamięci. Otaczamy czcigodnego Gościa naszą modlitwą.

Zapraszamy do obejrzenia zdjeć w galerii: Wizytacja kanoniczna 2024