Wielki Czwartek, 14 kwietnia 2022 roku

Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy nasz udział w Paschalnym Triduum. Powracamy do wydarzeń biblijnego Wieczernika, stając naprzeciw apostołów zaproszonych na ostatnią z Jezusem, Wieczerzę. Próbujemy zrozumieć sens mycia nóg uczniom przez Nauczyciela, by zaraz potem dotknąć ołtarza, przy którym stoją wierni i zdrajca. Szukamy swego miejsca. Walczymy ze słabościami, bo wszyscy pragniemy być blisko Boga, każdego dnia, nie tylko w świętym czasie. Podążając za myślą Księdza Proboszcza Franciszka Niemca, zadajemy sobie trudne pytania o własną  wolę przebaczenia. Czy potrafię? Czy chcę? Czy umiem naśladować Jezusa? Tego, który czeka na moje powroty. Czeka przez wieki w powołanych sercach Kapłanów, gdzie żyje swoją miłością do człowieka. I właśnie dzisiaj, w Dniu Kapłańskiego Święta zwracamy swe myśli ku naszemu Drogiemu Księdzu Franciszkowi. Obdarzamy Go modlitwą i dobrym słowem, dziękując za blisko 15 lat posługi w naszej parafii. Dziękujemy Dobremu Bogu za dar, który ofiarował nam w Jego osobie.