„Tradycja sercem malowana”, 23 sierpnia 2020 r.

Tego lata nasza parafialna świetlica działała w terenie. Podporządkowując się covid-owym procedurom twórcza aktywność przyjęła formę zdalną. Wakacyjne artystyczne „manewry” były związane z udziałem w projekcie realizowanym przez Fundację Rodzice Dzieciom, przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, dr Jana Golby. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej związanej z muszyńską tradycją, szeroko rozumianą, bo pomysły można było zaczerpnąć zarówno z muszyńskich legend, wydarzeń historycznych, obyczajowości, czy kultywowania tradycji religijnych. Uczestnicy w wieku od 5-16 lat wykazali się osobliwym talentem. Uchwycili to, co dla każdego z Nich było najważniejsze. Piękne, niebanalne dzieła ukazały wrażliwość duszy, dobroć w przedstawianiu świata, a także bystrość i nierzadko dojrzały talent. Cieszy fakt, że oprócz tematyki legend, historii, a także dawnej i współczesnej architektury wiele prac związanych było z tradycją chrześcijańską. Podziwiamy małych artystów. Dziękujemy też Rodzicom, którzy inspirowani słowami naszego Ks. proboszcza Franciszka Niemca, ukazują dzieciom świat dobra i piękna niezwiązany z konsumpcją ale skierowany na pozytywne wartości, których nie brakuje wokół nas. Nie potrzeba drogich zabawek. Wystarczy dłoń dziecka uchwycić dłonią mamy i taty i narysować wspólnie linię horyzontu, która, chociaż tak odległa, tak bardzo zbliża. Bo przecież że nie żyjemy tylko dla siebie, a dzielenie się dobrem z innymi to najlepsza cząstka nas samych.