Święte dni u progu Wielkiego Postu, 6 – 10 marca 2022 roku

Minął czas rekolekcji. Przeżyliśmy je pod duchową opieką Ks. Krzysztofa Bajorka, który na ten święty czas przybył do naszej parafii z relikwią Świętej Rity.  Patronka trudnych spraw towarzyszyła nam w modlitwie i przyjmowaniu nauk. Wysłuchiwała próźb, dawała siłę do pokonywania niełatwych życiowych chwil. Właśnie Ona, Święta Moc w beznadziei. Ksiądz Rekolekcjonista darem słowa cementował nasze myśli, które, chociaż bogate w dobre intencje nie zawsze umiejętnie odczytują Boże pragnienia. Umocnieni w wierze i odnowieni moralnie jesteśmy przygotowani do przeżywania czasu postu i umartwień przed nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy. Nie straćmy jednak chrześcijańskiej czujności, prosi Ks. Proboszcz Franciszek Niemiec. Wykorzystajmy tę naszą duchową czystość do pogłębiania pracy nad sobą i odpowiedzialnością za drugiego człowieka.  Czas rekolekcji, okazał się darem bezcennym szczególnie teraz, gdy tragiczny czas wojennych wydarzeń na Ukrainie, czyni nas również duchowo odpowiedzialnymi za pomoc mordowanym Braciom. Szczęśliwi, bliżej Bożych przykazań modlimy się także za naszych parafian, którzy wciąż szukają drogi do pojednania z nauką Chrystusa. Jeszcze przed nami chwile Drogi Krzyżowej, Gorzkie Żale, wielkopostne wyrzeczenia i ofiary. Niech przemawiają dawną prawdą cierpienia Chrystusa dla naszego zbawienia, byśmy zanurzyć się mogli prawdziwie w niezwykłej Miłości. Miłości po grób…