Rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022, 1 września 2021

Z Panem Bogiem wkraczamy w nowy rok szkolny i katechetyczny. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II uczestniczyła we Mszy Świętej inaugurującej nadchodzące miesiące nauki. Wypraszamy Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne dzieciom, młodzieży, nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty. Przyjmujemy je jako siłę i opatrzność na trudy chwil, ale także codzienne radości. Ksiądz Proboszcz Franciszek Niemiec oddając w Bożą opiekę dzieci i młodzież, zawierza je również Maryi. Przyjmując szczerze Jej opiekę nie zapominajmy także o powinnościach dzieci wobec Tej Najlepszej z Matek. Nim zadzwoni pierwszy dzwonek upewnijmy się, że jesteśmy blisko Chrystusa, blisko Nauczyciela, który nigdy nie zawodzi, jest cierpliwy, wybaczający i zawsze, bezterminowo pozwala na poprawę. Realizujmy życiową podstawę programową zgodnie z zasadami moralności, dobra i pokoju. Wszyscy, niezależnie od wieku. Módlmy się o dobre, mądre życie dla pokolenia, które nie ma tyle szczęścia, by wśród prostoty życia odnaleźć bogactwo dobra ofiarowanego drugiemu człowiekowi, a tym samym ubogacającego własne wnętrze. Uczmy dzieci nie marnować dni i chwil, uczmy kochać, szanować, mówić dobrze i prawdziwie. Uczmy własnym przykładem, by kiedyś mogły świadomie wybrać drogę, którą podąża Chrystus.