Różaniec do Granic Nieba, 1-8 listopada 2020 roku

Dzisiaj, 8 listopada 2020 roku dobiega końca kolejna, wielka modlitwa Polaków: Różaniec do Granic Nieba. Chwyćcie w dłonie różańce i módlcie się w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, prosił w dniu Wszystkich Świętych, ksiądz proboszcz Franciszek Niemiec. Wyruszmy, kto może z różańcem w dłoniach do granic nieba. Tak, jak trzy lata temu, kiedy podjęliśmy marsz z różańcami do granic naszej Ojczyzny, otaczając całą Polskę modlitwą różańcową na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich. Prosiliśmy wtedy o ratunek do naszego kraju i całego świata. Dzisiaj też potrzebna jest nasza wspólna modlitwa i pokuta. By Miłosierny Bóg wybaczył nam grzech zabijania nienarodzonych dzieci i cierpienia, jakiego doznały. Błagamy o opamiętanie dla Polski i świata i zrozumienie konsekwencji złych, gorszących uczynków. Boże Miłosierdzie jest wielkie, ale nie wystawiajmy Go na próbę. Dziś, w zaciszach naszych domów, wymawiane szeptem „Zdrowaś Maryjo…”, błaga o przywrócenie nadziei, wiary i przyjęcie pokoju Bożego. Obyśmy zrozumieli skutki naszych złych czynów, zanim nie będzie za późno. Oby jedyne łzy, które popłyną, były łzami oczyszczenia. Nasza wędrówka do granic nieba trwa. To nasze życie. Czy zechcemy przeżyć je w miłości do Matki Jezusa? Jeśli tak, to będzie i Ona kiedyś na nas czekała u niebieskich bram. Chociaż mija oktawa Uroczystości Wszystkich Świętych, pozostajemy na czuwaniu z różańcem w dłoniach. Dziękujemy Ci Maryjo za ten ratunek i za cierpliwość z jaką wysłuchujesz naszych modlitw. Tych płynących rodzinnym tonem przy domowym ołtarzyku i tych biegnących szybkim, zmęczonym dniem z dłonią w kieszeni, przesuwającą paciorki nadziei, której nigdy nam nie odmawiasz… Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.