Relikwia Świętej Siostry Faustyny pośród nas, 3 grudnia 2021 roku

Nabożeństwo wprowadzające relikwię Św. Siostry Faustyny do naszej parafii, zgromadziło licznie w pierwszy grudniowy piątek, wiernych, trwających przy wielkim Darze Bożego Miłosierdzia. Cenny relikwiarz z doczesną cząstką Św. Siostry Faustyny, przywieziony z Łagiewnik 25 listopada 2021 roku przez pielgrzymów z naszej parafii,  wniósł uroczyście Ojciec Janusz Dyrek, który chwilę później w wymownej homilii skierował nasze serca w stronę Dobrego Boga, przygarniającego nas do swego serca każdego dnia i nocy, każdej chwili niepokoju i trwogi. Zawsze miłosiernie. Właśnie teraz potrzeba nam obecności Apostołki Bożego Miłosierdzia w naszej parafii, podkreślał Ksiądz Proboszcz Franciszek Niemiec, właśnie teraz, w czasach duchowego niepokoju i moralnego nieładu. Kiedy my, nasza kochana Ojczyzna i świat potrzebujemy Chrystusowej opieki. Wyrozumiałość Boga Ojca jest ogromna i niepojęta dla nas. Jego Miłość często szuka schronienia w osobach biednych i chorych, wyśmiewanych, pogardzanych, nieliczących się dla świata, cichych i pokornych. Takich jak Święta Siostra Faustyna. Chrystus znalazł miejsce dla swego Daru dla świata  w Jej wielkiej miłości i cichości. Wybrana z „drugiego rzędu” została obdarzona świętą tajemnicą miłości. „W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu mego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim Miłosierdziem”, rzekł kiedyś Pan Jezus do Świętej Siostry Faustyny, a dziś spogląda czy zamieszkało Ono w naszych ludzkich sercach…

Wiele lat starań naszego Księdza Proboszcza Franciszka Niemca i wsparcie Ojca Janusza Dyrka zaowocowało otrzymaniem przez parafię tego cennego Daru, relikwii I stopnia. Dziękując Kapłanom przyjmijmy naszą „nową Parafiankę” wraz z niesioną przez Nią – Bożą Łaską, umiłujmy ją i dzielmy się nią wzajemnie.

Święta Siostra Faustyna Kowalska
(1905 – 1938)

Przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec, par. Świnice Warckie. Na chrzcie świętym otrzymała imię Helena. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata; w 16. roku życia poszła na służbę do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi, by zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Po wizji cierpiącego Jezusa i rocznej służbie w Ostrówku gm. Klembów, 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym na obłóczynach otrzymała imię s. M. Faustyna. W ciągu trzynastu lat życia zakonnego przebywała w wielu domach Zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Wilnie, Płocku i  Warszawie,  pełniąc  najczęściej  obowiązki  kucharki,  ogrodniczki i furtianki. Chorowała na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego. Z tego powodu dwukrotnie przebywała na dłuższym leczeniu w szpitalu na Prądniku w Krakowie.

To na  pozór bardzo  zwyczajne życie  kryło w sobie niezwykłą  głębię zjednoczenia z Bogiem i wielką prorocką misję, którą powierzył jej Bóg. Doznała wielu nadzwyczajnych łask, osiągając szczyty zjednoczenia z Bogiem na ziemi. Przez nią Jezus przypomniał światu biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wezwał do głoszenia jej światu z nową mocą. W tym celu przekazał także nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego, którymi  są: obraz z  podpisem:  Jezu, ufam Tobie,  Święto  Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę w chwili Jego konania na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia. Do każdej z nich, a także do szerzenia czci Miłosierdzia przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem troski o postawę zawierzenia Bogu (pełnienia Jego woli) i miłosierdzia względem bliźnich. W wypełnianiu tej prorockej misji pomagał Siostrze Faustynie jej kierownik duchowy bł. ks. Michał Sopoćko oraz krakowski spowiednik o. Józef Andrasz SJ. Z charyzmatu i doświadczenia mistycznego św. Siostry Faustyny zrodził się w Kościele Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, który podejmuje jej misję głoszenia światu tajemnicy Miłosierdzia Bożego poprzez świadectwo życia, czyn, słowo i modlitwę.

Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze Zgromadzenia w Krakowie-Łagiewnikach. W 1966 roku jej doczesne szczątki przeniesiono z cmentarza zakonnego do klasztornej kaplicy. Od beatyfikacji, której 18 kwietnia 1993 roku  dokonał Ojciec  Święty Jan Paweł II, trumienka z relikwiami spoczywa na ołtarzu pod łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. 30 kwietnia 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył ją do grona świętych, a orędzie Miłosierdzia, które z polecenia Jezusa zapisała w swym „Dzienniczku“, przekazał całemu Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie wiary.

Źródło: https://www.faustyna.pl/zmbm/sw-siostra-faustyna-kowalska/