Poświęcenie krzyża i obelisku, upamiętniającego zmarłych na Czerszli, 6 sierpnia 2023 roku

Nie mogło nie padać tego dnia. Niebo łączyło się z ziemią kroplami deszczu, zraszając leśne kwiaty, zakwitające swym pięknem jak myślami Boga, który tchnieniem natury szeptał, że nie zapomina o nikim…

6 sierpnia 2023 roku  ks. biskup Stanisław Salaterski, w obecności ks. prałata Franciszka Niemca – proboszcza naszej parafii,  dokonał poświęcenia krzyża cmentarnego i obelisku pamiątkowego na Czerszli, gdzie w latach: 1835, 1849, 1873 na cmentarzu „cholerycznym”, dokonywano bez ceremonii pogrzebowych,  pochówku zmarłych w czasie epidemii „morowego powietrza”. Dziś, po 150 latach od ostatniej epidemii, Boże błogosławieństwo spłynęło na ziemię, wyczekującą upragnionego daru „życia wiecznego”. Miejsce – mogiła, pośród wyniosłych jodeł i świerków zgromadziło tego dnia, ze względów pogodowych, tylko delegację uczestniczącą w obrzędzie poświęcenia.

O godz. 15.00 w intencji zmarłych podczas różnych epidemii, została odprawiona Msza Święta w kościele parafialnym, podczas której ks. biskup Stanisław poniósł nas słowami na ewangeliczną górę, jak kiedyś Jezus poprowadził Piotra, Jakuba i jego brata Jana, byśmy i my dostrzegli piękno i cud  przemienienia. Przemienienia, które dokonało się tego dnia, kładąc na bezimiennych mogiłach na Czerszli, słowa błogosławieństwa i „wieczne odpoczywanie”. To też chwila na zamyślenie nad naszą przemianą. By istnieć piękniej, naśladując Jezusa wszędzie tam, gdzie przez chwilę dzierżawimy skrawek ziemi oczekując na prawdziwe życie, życie wieczne. Doceniamy myśl i trud pracy, ofiarowanej zmarłym i nam żyjącym przez Parafian zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia na czele z ks. proboszczem Franciszkiem Niemcem i szanownym Panem Edwardem Drozdem, a także Panami: Tomaszem Małkiem i Adamem Gumulakiem. Przy wykonywaniu prac przy krzyżu na Czerszli pomagali również: p. Andrzej Moszczak, p. Zbigniew Bawełkiewicz, p. Tadeusz Radzik, p. Łukasz Zarzyka, p. Grzegorz Drozd i Bartłomiej Małek. W uroczystości uczestniczyli parafianie i goście naszej Wspólnoty, a także: Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – dr Jan Golba, zastępca Pan Włodzimierz Tokarczyk, Radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna Zdrój – Lasy Państwowe – Pan Stanisław Michalik, na ręce którego składamy serdeczne podziękowanie za wyrażenie zgody na wykonanie  prac, związanych z realizowanym wydarzeniem. 

Dziś i my, poruszeni głębokimi przeżyciami, odnajdujemy w sobie tę pamięć, która jest świadectwem wartości naszego sumienia i bezcenną cząstką nas samych. To pamięć o zmarłych…

Dziękujemy ks. biskupowi Stanisławowi za serdeczne i wierne powracanie do naszej nadpopradzkiej parafii, gdzie odnajduje we wpomnieniach dawne chwile swego życia, a swą radością, mądrością i skromnością, daje nieustanne świadectwo, że Bóg jest miłością.

Oddajemy również należny szacunek Panu Edwardowi Drozdowi, parafianinowi – pasjonatowi rozmiłowanemu w historii opowiadającej o losach naszej parafii. Spisywane przez Niego fakty, nie tylko te związane z dzisiejszym wydarzeniem, to swoista kronika bliskich nam terenów. Dbajmy o to pamiętanie i przekazujmy następnym pokoleniom.

Zpraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: Poświęcenie cmantarza na Czerszli, sierpień 2023