Piękny jubileusz, 29 stycznia 2022 roku

W ostatnią niedzielę stycznia, obsypaną białym odwilżowym śniegiem ksiądz biskup Stanisław Salaterski przewodniczył uroczystej Mszy Świętej, podczas której 100-lecie urodzin obchodziła Pani Maria Putyra, związana dawnymi laty z naszą parafią. Powitany przez księdza proboszcza Franciszka Niemca w krainie, do której „powraca z sentymentem”, wspominał swoje kapłańskie ścieżki, na których spotykał szanowną Jubilatkę. Jej niezapomniana opieka nad cerkwią w Dubnem, gdzie kilkadziesiąt lat temu darowała swój czas i serce Bogu i posługującym tam kapłanom, wybrzmiała  dziś we wspomnieniach księdza biskupa. Obiecana wtedy ofiara Mszy Świętej, dziś stała się faktem, wracając wierną pamięcią do Pani Marii i sprawowaną w Jej intencji przez ks. biskupa i ks. proboszcza, Eucharustią. Jak piękne jest słowo dane drugiemu człowiekowi i dotrzymane, mimo upływu lat, targanych niecodziennymi wydarzeniami. Jak prosta nauka dla każdego z nas o życiu w prawdzie, pamięci i spełnianiu obietnic bez względu na piastowany urząd. Dar „przykładu” bez słów i  skromność, która świadczy o wielkości człowieka odbieramy jako świadectwo dnia dzisiejszego. Obecni przedstawiciele władz miasta i rodzina złożyli Stulatce serdeczne i ciepłe życzenia. Pani Maria ze skromnością przyjęła prezenty, a wśród nich ten najpiękniejszy, nieporównywalny… Jezusa do serca.