Parafialna Droga Krzyżowa w terenie

W niedzielę, 12 marca odbędzie się Parafialna Droga Krzyżowa w terenie.
Droga Krzyżowa rozpocznie się w naszym Kościele mszą świętą o godz. 8 00 , po której
przejdziemy górami około 16 km, orientacyjny czas przejścia 5-6 godzin.
Pierwsza stacja znajduje się przy Krzyżu koło źródełka Wapienne. Stąd pójdziemy do góry
drogą betonową i koło domu pana Andrzeja Gumulaka skręcimy w prawo, leśną drogą
udamy się w kierunku Majdanu.
Następnie drogą wzdłuż potoku Zimne na przełęcz pod Kraczoniem.
Po dojściu do niebieskiego szlaku przejdziemy nim przez górę Zimne i górę Dubne.
Potem żółtym szlakiem dojdziemy na Garby i Malnik. Od krzyża pod Malnikiem
zejdziemy na ulicę Podgórną do ostatniej stacji przy remizie strażackiej.
Miejsca poszczególnych stacji w terenie, poza krzyżami będą oznaczone tabliczkami z
numerem stacji.
Droga Krzyżowa ma charakter indywidualny, nie ma osoby prowadzącej.
Na trasie poruszamy się w niewielkich grupach lub samotnie, w miejscach Stacji
zachowujemy ciszę by nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom, poruszamy się
równomiernie rozkładając siły.
Trasa przebiega w terenie leśnym, możliwe błoto, na odcinku Zimne – garby leży jeszcze
warstwa śniegu, trzeba założyć odpowiednie obuwie oraz ubiór dostosowany do warunków
atmosferycznych. Proszę zabrać prowiant.
Szczegółowy opis trasy wraz z opisem miejsc poszczególnych Stacji znajduje się na naszej
parafialnej stronie internetowej oraz na naszym FB. Na stronie i FB znajdują się również
rozważania poszczególnych Stacji. Każdy uczestnik Drogi Krzyżowej we własnym zakresie
powinien wydrukować sobie z parafialnej strony internetowej opis trasy i rozważania.
Proszę zabrać ze sobą krzyże które możemy założyć na plecaki.

Rozważania można pobrać za pomocą linku: https://drive.google.com/drive/folders/1J4X76-zlM0mecCdEn1LsaZtN26VnrxpA?usp=sharing