OPIS TRASY PARAFIALNEJ DROGI KRZYŻOWEJ W TERENIE

Muszyna – Kościół Bł. M. T. Ledóchowskiej (0 km)
Po wyjściu z kościoła idziemy drogą asfaltową do źródełka wody mineralnej „Wapienne”
przy ul. Leśnej


† STACJA I – Krzyż przy źródełku „Wapienne” (1,3 km)
Od krzyża idziemy w górę drogą betonową, skręcamy w prawo wchodzimy na leśną drogę
w kierunku Majdanu tzw. „linia” (z uwagi na bezpieczeństwo uczestników nie poruszamy się
droga asfaltową!).


† STACJA II – Polana „Jasioska” (2,6 km)
Idziemy dalej droga leśną, dochodzimy do połączenia z drogą Majdan – Zimne, wzdłuż
potoku „Zimne” skręcamy w lewo, idziemy w górę do kolejnej stacji.


† STACJA III – droga wzdłuż potoku „Zimne” (mostek poniżej Kociołków) (3,8 km)
Idziemy dalej pod górę, drogą wzdłuż potoku „Zimne” do placu składowego drewna.


† STACJA IV – droga wzdłuż potoku „Zimne” (chatka drwali – skład drewna) (4,8 km)
Idziemy dalej pod górę drogą wzdłuż potoku „Zimne”.


† STACJA V – droga wzdłuż potoku „Zimne” (skład drewna II) (6,5 km)
Idziemy nadal pod górę na przełęcz pod Kraczoniem (na Boryłowie) do połączenia
z niebieskim szlakiem PTTK, mijamy pierwszy wskaz turystyczny PTTK, po 130 m
dochodzimy do drugiego wskazu.


† STACJA VI – przełęcz pod Kraczoniem na Boryłowie – wskaz turystyczny PTTK (7,9 km)
Skręcamy w lewo, znakowanym niebieskim szlakiem idziemy pod górę do oznacznika góry
Zimne.


† STACJA VII – Szczyt „Zimne” (8,8 km)
Podążamy szlakiem niebieskim do oznacznika PTTK góry Dubne.


† STACJA VIII – Szczyt „Dubne” (9,5 km)
Schodzimy ze szczytu, dochodzimy do połączenia ze szlakiem żółtym, następnie za
oznaczeniami żółtymi i niebieskimi idziemy w kierunku Muszyny.


† STACJA IX – pod górą „Przechyby” (10,5 km)
Idziemy zgodnie z oznaczeniem szlaków, dochodzimy do rozejścia szlaków, skręcamy
w lewo i szlakiem żółtym idziemy w kierunku Garbów i Muszyny.


† STACJA X – Szczyt „Czarne Garby” – kapliczka św. Krzysztofa (11,5 km)
Podążamy dalej za znakami szlaku żółtego, dochodzimy do polany z kapliczką św. Huberta.


† STACJA XI – Polana – kapliczka św. Huberta (12,4 km)
Idziemy w kierunku Malnika, za szczytem pozostawiamy szlak żółty, podążamy droga
gruntową i kierujemy się do krzyża z wydarzenia „Polska pod Krzyżem”.


† STACJA XII – Krzyż pod górą „Malnik” (13,4 km)
Schodzimy drogą gruntową i płytami betonowymi do krzyża na Średniej górze.


† STACJA XIII – Średnia góra – Krzyż (14,7 km)
Skręcamy w lewo i schodzimy w dół do ulicy Podgórnej, kierując się do budynku remizy
OSP.


† STACJA XIV – remiza OSP „Muszyna – Folwark” (16,0 km)