Ogłoszenia duszpasterskie – niedziela, 5 kwietnia 2020r.

1. Dzisiaj Niedziela Palmowa – o 10:00 transmisja z naszego kościoła.

2. Przeżywajmy te szczególne dni za pośrednictwem mediów. Jak najczęściej starajmy się w ten sposób uczestniczyć we Mszy Świętej i nabożeństwach wielkopostnych. Chciejmy przyjmować Komunię Świętą duchową. Niech w naszych rodzinach będzie więcej, wspólnej, rodzinnej modlitwy.

3. Ponieważ nie ma wspólnej świątecznej spowiedzi przypominamy tym, którzy nie dadzą rady się wyspowiadać, że bardzo ważne jest w obecnej sytuacji wzbudzenie żalu doskonałego (z miłości do Boga) połączonego ze szczerą wolą wyspowiadania się, gdy to już będzie możliwe.

4. Prosimy wszystkich parafian, aby w Wielką Środę odprawili rodzinne nabożeństwo pokutne. Najważniejsze fragmenty podajemy na końcu ogłoszeń. Całość znajdziecie na stronie diecezjalnej (diecezja.tarnów.pl).

5. Przypominamy, że okres Komunii Św. Wielkanocnej, do której zobowiązują nas przykazania Kościelne trwa od środy Popielcowej, do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej (tydzień po Zielonych Świątkach) a nawet w nadzwyczajnym czasie może być przedłużony.

6. Nabożeństwa Triduum Paschalnego – Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota – będą celebrowane bez udziału wiernych, jedynie z wybraną asystą. Będą one u nas transmitowane.

7. Zachęcamy do włączania się w modlitwę brewiarzową, czyli Liturgię Godzin za pośrednictwem RDN – Małopolska, czy Radia Maryja.

8. Komunia Św. w Triduum Paschalnym tylko w czasie celebracji liturgicznych w kościele (asysta) i może być udzielana tylko osobom umierającym. Dlatego proszę parafian pozostających w domach, uczestniczących w nabożeństwach przez transmisje medialne, aby przyjęli Komunię Św. duchową.

9. Nie będzie urządzania „Ciemnicy” i „Grobu Pańskiego” oraz wystawiania krzyża do adoracji. Nie ma czuwań w kościele.

10. W Wielki Czwartek na rozpoczęcie Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej odezwą się ostatni raz dzwony, zapowiadając ciszę Świętego Triduum.

11. W Wielki Piątek w naszych domach postawmy na uroczystym miejscu największy krzyż który mamy, starajmy się go symbolicznie przystroić. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adoracje krzyża, prosimy więc odprawić w domu drogę krzyżową (można z udziałem transmisji przez media) i w ten sposób przyjmiemy owoce Męki Pańskiej.

12. Nie ma w kościele błogosławieństwa pokarmów. Dokonujemy tego w naszych domach przed śniadaniem wielkanocnym odmawiając modlitwę. Tekst modlitwy podamy na naszej stronie w Wielką Sobotę.

13. W Wielką Sobotę na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej odezwą się dzwony ogłaszając już Radość Zmartwychwstania. Liturgia ze zrozumiałych względów trochę inaczej. W czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych chciejmy w naszych domach zapalić świece chrzcielne.

14. W Wielką Niedzielę na początku Mszy Św. o godzinie 7:00 odezwą się dzwony rezurekcyjne. Będzie to dla nas – mimo trudnej sytuacji – znakiem wielkanocnej radości.

15. Msze Św. we Wielką Niedzielę u nas o godz. 7:00 i 10:00 (bez udziału wiernych) – transmisja Mszy Św. o godz. 7:00.

16. W Poniedziałek Wielkanocny Msze Św. o 8:00 i 10:00 – transmisja o godz. 10:00


Ponieważ łąckie jabłka z czwartkowej dostawy już się skończyły w najbliższy poniedziałek będzie druga dostawa. Nabywać można pojedynczo od godziny 10:00 (zachowajmy wszelkie przepisy sanitarne).


Rodzinne nabożeństwo pokutne – Wielka Środa wieczorem /najważniejsze fragmenty/

Jakie są cztery kroki, które trzeba podjąć w obecnej sytuacji?
• należy wzbudzić w sobie pragnienie przystąpienia do spowiedzi i postanowić, że zrobi się to przy
• najbliższej możliwej okazji; uczynić rachunek sumienia, dzięki któremu przypomnimy sobie wszystkie grzechy (ciężkie i powszednie);
• wzbudzić w sobie szczery żal za te grzechy ze
• względu na to, że kochamy Boga, a nie dlatego, że boimy się kary piekielnej;
• postanowić poprawę z tych grzechów.

Pomocą w osiągnięciu takiego sposobu pojednania z Bogiem w obecnej sytuacji, niech będzie poniższa propozycja rodzinnego nabożeństwa pokutnego. Trzeba jednak pamiętać, że jest to wyjątkowa sytuacja i kiedy stan epidemii minie i wróci codzienne życie religijne i sakramentalne, powinniśmy pójść do spowiedzi i powiedzieć kapłanowi, że chcąc być w łasce uświęcającej wykorzystaliśmy dar żalu doskonałego. Pamiętajmy, że grzechy, które przypomnieliśmy sobie w akcie żalu doskonałego i za które żałowaliśmy, muszą być wyznane wobec kapłana przy najbliższej spowiedzi.

Posłuchajmy słów Ewangelii według św. Łukasza /Łk 22, 31 – 34/
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do Piotra: „Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci». On zaś rzekł: «Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć». Lecz Jezus odrzekł: «Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz».
Kiedy strażnicy schwycili Jezusa, poprowadzili Go i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: «I ten był razem z Nim». Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: «Nie znam Go, kobieto». Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: «I ty jesteś jednym z nich». Piotr odrzekł: «Człowieku, nie jestem». 14 Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: «Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem». Piotr zaś rzekł: «Człowieku, nie wiem, co mówisz». I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: «Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

 1. Bądź mi litościw, Boże nieskończony, *
  według wielkiego miłosierdzia Twego! *
  Według litości Twej niepoliczonej, *
  chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.
 2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny, *
  oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma; *
  bo ja poznaję wielkość mojej winy *
  i grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

Powtarzamy: zmiłuj się nad nami
• Często nie postępowaliśmy tak, jak przystoi Twoim dzieciom, dlatego prosimy Cię…
• Nie zawsze stawialiśmy Ciebie na pierwszym miejscu, dlatego prosimy Cię…
• Nasze intencje i myśli nie zawsze były właściwe i czyste, dlatego prosimy Cię…
• Sprawialiśmy przykrości naszym rodzicom i nauczycielom, dlatego prosimy Cię…
• W domu (w szkole, w przedszkolu, w pracy) byliśmy leniwi i nie chcieliśmy pomagać rodzicom (naszym braciom, rodzeństwu, innym dzieciom, innym ludziom), dlatego prosimy Cię…
• Żyliśmy w niezgodzie i źle mówiliśmy wzajemnie o sobie, dlatego prosimy Cię…
• Byliśmy zarozumiali i kłamaliśmy, dlatego prosimy Cię…
• Brakowało nam cierpliwości do siebie nawzajem, dlatego prosimy Cię…
• Zaniedbywaliśmy naszą modlitwę rodzinną i osobistą, dlatego prosimy Cię…
• Zaniedbywaliśmy sposobność czynienia dobrze, dlatego prosimy Cię…

AKT POKUTNY
Panie Jezu, każdy z nas poczuwa się do grzechu. Poznaliśmy nasze grzechy w rachunku sumienia. A teraz w skrusze serca, wraz z Tobą, błagamy miłosierdzie Boga, i prosimy o ich odpuszczenie. Prosimy także, aby Bóg nam pomógł rozpocząć nowe życie, abyśmy mogli się radować z Twojego Zmartwychwstania.
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:
bijąc się w piersi
moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Panie Boże, Ty wszystko wiesz. Znasz naszą szczerą wolę służenia lepiej Tobie, naszym bliskim i naszym braciom. Wejrzyj na nas i wysłuchaj nasze błagania.
Powtarzamy: Wysłuchaj nas, Panie.
• Prosimy Cię, udziel nam łaski prawdziwego nawrócenia.
• Prosimy Cię, wzbudź w nas ducha pokuty i umocnij nasze postanowienia.
• Prosimy Cię, odpuść nam grzechy i przebacz nasze zaniedbania.
• Prosimy Cię, napełnij serca nasze duchem ufności i wielkoduszności.
• Prosimy Cię, uczyń nas wiernymi uczniami Twego Syna i żywymi członkami Jego Kościoła

WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO
A teraz niech każdy w swoich myślach powtarza następującą modlitwę, która wyraża żal za grzechy i w zaistniałej sytuacji odpuszcza nasze grzechy.
Panie, mój Boże, z całego serca żałuję i odczuwam cierpienie z powodu moich grzechów.
Żałuję, że tak łatwo poddawałem się pokusom szatańskim.
Żałuję, bo grzesząc zasłużyłem na twoją karę.
Ale jeszcze bardziej żałuję, dlatego że obraziłem Ciebie, Nieskończoną Dobroć.
Żałuje tego z całego serca, bo wiem, że tylko Ty jesteś godzien być kochanym ponad wszystko.

Kocham Cię, Boże! Kocham Cię jak Ojca.
Kocham Cię, Panie Jezu! Kocham cię, bo ty cierpiałeś za mnie na krzyżu.
Kocham Cię, Duchu Święty! Kocham Cię, bo ty nieustannie prowadzisz mnie ku dobru i wzbudzasz w moim sercu miłość.

Panie, mój Boże, wsparty teraz twoją niebiańską pomocą, postanawiam już więcej nie grzeszyć i uciekać od wszelkiej okazji do grzechu.
Postanawiam także jak najszybciej, kiedy to tylko będzie możliwe, przystąpić do spowiedzi i wyznać te moje grzechy, które dzisiaj poznałem i które mi przebaczyłeś.
Dziękuję Ci za to, że mnie kochasz!

Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.

Odmówmy modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus, i prośmy o miłosierdzie naszego Ojca w niebie, który nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył.
Ojcze nasz…

KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA
Panie Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię ponad wszystko i pragnę Ciebie całą moją duszą.
Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć w komunii sakramentalnej w moim kościele, dlatego proszę Cię, to Ty przyjdź teraz duchowo do mojego serca. A kiedy już do niego wejdziesz, przygarnę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie pozwól zatem, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie.
Przedwieczny Ojcze, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Twojego Syna jako wynagrodzenie za moje grzechy, jako pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym i w intencjach Kościoła Świętego. Amen.

ZAKOŃCZENIE
Następnie wszyscy wykonują znak krzyża na sobie. Można przy tym wypowiedzieć następujące słowa: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i zaprowadzi do życia wiecznego.
Amen.