Intencje Mszy Świętych 5-12 kwietnia 2020r.

Niedziela Palmowa
08.00: w intencji Józefy i Andrzeja – dziękczynno-błagalna
10.00: z intencji parafian – dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane przez parafian
15.00: za parafian

Wielki Poniedziałek
18.00: w int. wszystkich, którzy planowali udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej rozpoczynającej się w naszej świątyni – o szczególną Bożą opiekę, zdrowie, zachowanie od wszelkich nieszczęść i obfite owoce duchowe przeżyć Wielkiego Tygodnia
/będzie transmisja/

Wielki Wtorek
18.00: ++ Bronisławę i Gabryjela Długosz – od sąsiadów: Marii Gumulak i rodziny Ramsów

Wielki Środa
18.00: + Bronisławę Stankiewicz

Wielki Czwartek
18.00: w int. Ks. Proboszcza – od Grażyny Gumulak

Wielki Piątek
——— /18.00 – Nabożeństwo Wielkiego Piątku/

Wielki Sobota
19.00: + Elżbietę Łasak – w 6. roczn. śmierci i ++ Julię i Kazimierza Piątkowskich – od córki z mężem

Niedziela Wielkanocna
07.00: + Janinę Ruchała – w 4. rocznicę śmierci
10.00: za parafian