Ogłoszenia duszpasterskie – 24 października 2021r.

1. Witamy wszystkich gości i zapraszamy na nasze nabożeństwa.

2. Dzisiejsza niedziela to Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny…

3. Zachęcamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych – ostatni tydzień Różańca…

4. W piątek będzie spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym oraz przed pierwszym piątkiem listopada. Spowiedź będzie od 15:30 i po nabożeństwie – będzie drugi kapłan. Chciejmy wszyscy skorzystać z Sakramentu Pokuty, abyśmy mogli zyskiwać odpusty za zmarłych.

5. W sobotę na Nabożeństwo Różańcowe dzieci niech przyniosą wyklejone plansze różańcowe – te, które najliczniej uczestniczyły w nabożeństwach otrzymają nagrody.

6. Za tydzień ostatnia niedziela października – rocznica poświęcenia kościoła parafialnego.

7. Zachęcamy do nabywania i czytania czasopism religijnych – jest nowy dwumiesięcznik „Miłujcie się” – dobre czasopismo dla młodzieży i starszych…