Odpust Parafialny, 2 lipca 2023 roku

Czas modlitwy, spowiedzi i głębokich rozważań świadectwa siostry M. Ines Homa, posługującej na Misji w Tanzanii i konferencji pani profesor Marii Madej, o uwielbieniu Maryi w pieśniach religijnych, przygotowały nas na piękne chwile świętowania z naszą niezwykłą patronką misjonarką – Błogosławioną Marią Teresą Ledóchowską.  Pierwsza niedziela lipca, w 101. rocznicę narodzin bł. Marii Teresy dla nieba,  obdarzyła to świętowanie słoneczną pogodą, która dodała majestatu uroczystym chwilom. Mszę Świętą w koncelebrze ks. proboszcza Franciszka Niemca i ks. Szczepana Depowskiego  poprowadził ks. Antoni Lichoń – misjonarz z Peru. W pięknie homilii mówił o największej i najpierwszej miłości człowieka, jaką powinna być miłość do Boga, bo to ona właśnie uczy nas kochać bliźniego. Kochać prawdziwie, miłosiernie, z poświęceniem, pocieszeniem, ofiarą. Widzieliśmy w tej prawdzie postać bł. Marii Teresy, która postawiła w swym życiu Boga na pierwszym miejscu i potem „wszystko już było na swoim miejscu”. Czerpiemy wzór z daru Jej życia stąpając każdej pierwszej lipcowej niedzieli, śladami pozostawioymi przez Nią na ziemi. Przywołujemy i próbujemy naśladować w modlitwie, ofierze i apostołowaniu na naszych ziemskich drogach, krzyżujących się z losami ludzi potrzebujących. Może ta właśnie niedziela, oprócz symbolu ofiary na Misje, złożonej w dłonie przedstawicieli Parafialnego Zespołu Caritas, skieruje naszą myśl ku nieobecnym tego dnia w kościele i zapytamy, poruszeni słowami ks. Antoniego, o naszą odpowiedzialność za innych. Cieszymy się pięknem tego dnia zyskując nieoceniony dar odpustu. Cieszymy się naszą Wspólnotą i świątynią i czasem darowanym nam przez Boga na tym skrawku nadpopradzkiej ziemi, która też może i powinna być naszą Misją…

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: Odpust parafialny 2023