Nabożeństwo Fatimskie, 13 czerwca 2020 r.

Czerwcowy wieczór gromadzi nas na kolejnym nabożeństwie fatimskim. Miesiąc temu różaniec prowadzili nasi strażacy ochotnicy, dziś – mieszkańcy ulicy Podgórnej. To drugie w tym roku spotkanie na modlitwie związane ze wspomnieniem niezwykłych Maryjnych objawień. To zawierzenie się przesłaniu, które mimo upływu lat nic nie traci na swej aktualności, a może wręcz przeciwnie?  W naszym wiernym czuwaniu przy Maryi towarzyszy nam proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy Zdroju, ks. Bogusław Skotarek. Przybył z pocieszeniem od  Matki Bożej Łaskawej Królowej Krynickich Zdrojów, której Leśne Sanktuarium znajduje się na Górze Parkowej. W rozważaniach powraca do czwartego objawienia fatimskiego, które ze względu na uwięzienie dzieci odbyło się trzy dni później, 19 sierpnia 1917 roku w Valinhos. Piękna Pani prosiła: „Módlcie, módlcie się wiele i czyńcie ofiary, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, gdyż nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił”. Przesuwamy paciorki  różańca i po raz kolejny stajemy oczyma wyobraźni na małym skrawku portugalskiej ziemi, gdzie 103 lata temu miały miejsce cudowne objawienia. Sobotnie tajemnice radosne dają nam nadzieję i wiarę, pociesznie i siłę do wytrwania w niełatwych chwilach codzienności. Radośni i  rozmodleni powracamy do naszych domów, do naszych Rodzin. A gdy zapadnie późnowieczorna cisza zadajemy sobie osobiste pytanie, co naprawdę Maryja chciała mi dziś powiedzieć?