Nabożeństwo Fatimskie, 13 września 2022 roku

Wrzesień pokłonił się wraz z nami Pięknej Pani. To już prawie jesień, a nasze serca powracają pamięcią do wszystkich tegorocznych spotkań, których fatimskie tajemnice przypomniał Ksiądz Proboszcz Krzysztof Pasyk, przybyły do nas z parafii Królowa Górna. Darował nam swój czas, przewodnicząc radosnemu spotkaniu z Fatimską Panią, a głębią rozważań sprowadził nasze myśli do niezaprzeczalnego świadectwa miłości – miłości Bożej Matki. W jej istocie zawiera się wszystko. Radość poświęcenia życia Synowi Boga, ból Matki patrzącej na śmierć niewinnego Dziecka i dziękczynienie za bycie cząstką Bożego planu. Rozważamy, wraz z mieszkańcami ulicy Leśnej, tajemnice bolesne życia Maryi. Chcemy być blisko Niej, tak jak Ona zawsze jest blisko nas. Lecz czy tak jak Maryja potrafimy oddać miłość za ból? Przyklękajmy przed Jej obliczem w pierwsze soboty miesiąca, by nauczyć się kochać jak Ona. Tego wieczoru przytulamy się do odległych chwil na portugalskiej ziemi. Piękne to godziny, gdy w trudzie pracy tygodnia, przychodzimy, by spojrzeć w oczy Maryi, która wybrała biedne, proste dzieci do przekazania światu swego posłannictwa. Niezwykłe to minuty, kiedy wspólnotowo słuchamy szeptu Jej serca, zamkniętego w cudzie objawienia w Dolinie Cova Da Iria. Modlimy się nieustannie w intencjach, o które prosiła Piękna Fatimska Pani i szukamy naszej osobistej, nadpopradzkiej doliny cudu. Ona jest wszędzie tam, gdzie niezmierzona ufność człowieka oddaje się bezgranicznie miłości Najlepszej z Matek. Maryjo czuwaj nad nami…