Nabożeństwo Fatimskie, 13 sierpnia 2021 roku

Sierpniowemu spotkaniu z Piękną Panią z Fatimy przewodniczył Ksiądz Jarosław Musiał, obchodzący w tym roku jubileusz dziesięciolecia kapłaństwa. Jako młody praktykant uczestniczył w życiu naszej parafialnej wspólnoty prowadzony opieką Księdza Proboszcza Franciszka Niemca. Wspominał serdecznie ten czas, przyjmując życzenia od przedstawicieli Rady Parafialnej. Dziś poprowadził nas w rozważaniach przez tajemnice objawień z Cova da Iria, jakże inaczej, angażując do podjęcia konkretnych, realnych kroków. Zacznijmy zbawienie świata od siebie, od swego serca, które powinno umieć wybaczać. Jak Maryja. Chociaż to nieporównywalne wybaczenie… Tylko nasze wewnętrzne wyciszenie i spokój poniesie pokój w świat. Zatapiamy się w kierowane do nas słowa, by obiecać sobie, że spróbujemy, choć to może trudne. Bolesne tajemnice różańca, prowadzone rozważaniami przez mieszkańców ul. Leśnej stają się drogowskazem. Bo próbujemy utożsamić się z bólem, by później uczyć się wybaczyć. Znowu, jak Maryja… Ciemny wieczór ukołysał Figurę Matki Bożej Fatimskiej na ramionach ojców rodzin naszej parafii. Wymownie, bo to właśnie siła, miłość i świętość polskich rodzin ma być mocnym fundamentem trwania przy Bożych przykazaniach. Nim zaśniemy, podziękujemy Matce Boga za te piękne chwile, które jednoczą, są nauką i Jej błogosławieństwem. Chwile, które ofiarowała Piękna Pani przesłaniem z Fatimy, by dać siłę, być blisko naszych trosk, by uczyć modlić się za siebie i za innych.