Nabożeństwo Fatimskie, 13 lipca 2020 r.

Nasze pierwsze wakacyjne spotkanie z Matką Boską Fatimską przypadło w poniedziałek, dzień radosnych tajemnic różańcowych, których rozważania przygotowali mieszkańcy ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Ogrodowej. Przeżyliśmy je z nadzieją na umocnienie i rozkwit naszej wiary, jak ziarenka rzuconego przez Siewcę. Prosiliśmy o siłę do pokonania słabości i wierne, nie odświętne trwanie przy Maryi. Mszę świętą koncelebrowaną poprowadził ks. prałat Jerzy Kawik – dziekan Dekanatu Żabno. Przemodlił wraz z nami tę nadzieję, którą przyniosła Maryja światu w roku 1917. Zostawiła w naszych dłoniach różaniec, aby przekazywany z pokolenia na pokolenie dawał nam siłę i bronił od złego. Powracamy po raz kolejny do tamtych niezwykłych wydarzeń, odnosząc je do kryzysu wiary i moralności współczesnego świata. Dziś trzeba nam usłyszeć wyraźniej niż zwykle słowa Anioła z trzeciego objawienia fatimskiego: ”Pokuta, pokuta, pokuta…” Modlimy się za wszystkich, bo wszyscy w różnej mierze tego wsparcia modlitewnego potrzebują. Ci, którzy blisko Boga – o umocnienie i wytrwanie. Ci którzy jeszcze nie poznali prawdziwej miłości Chrystusa – aby zapragnęli Jego obecności w swoim życiu i otworzyli swe serca. Aby uwierzyli. Spoglądamy na nasz zwykły, osobisty dzień. Wsłuchujemy się w słowa ks. proboszcza, Franciszka Niemca, aby czas wakacyjny niosący wiele zagrożeń i pokus szczególnie dla dzieci i młodzieży, był czasem w bliskości z prawdami Kościoła. Zawierzamy się w tych miesiącach szczególnej opiece Maryi. Niech nie słabnie jak wieczorna cisza nasza miłość do Pięknej Pani. Niech trwa w naszych sercach, Rodzinach, domach. Przyjmijmy to błogosławieństwo.