Nabożeństwo Fatimskie, 13 czerwca 2022 roku

Drugiemu tegorocznemu spotkaniu z Maryją Fatimską przewodniczył Ks. Prałat Antoni Myjak, posługujący w niedalekiej ryterskiej parafii. Otoczył nas dobrym słowem, zbudowany postawą parafian i pięknem miejsca. Maryja pocieszała dzieci w Fatimie, tak jak dzisiaj pociesza nas – wspominał. Czym są dla nas te słowa pocieszenia? Czy tylko pamięcią, którą kultywujemy? Czy przyjmujemy do serca Matczyne napomnienia? Przeżywamy chwile z Białą Panią trwając na modlitwie z różańcem w ręku. Pocieszenie Ukochanej Matki jest dla nas siłą, lecz ta siła musi zostać przemodlona, umocniona świętymi słowami zapisanymi na różańcowych paciorkach. I modlimy się wraz z mieszkańcami ulicy Pułaskiego i ulicy Ogrodowej. Piękny śpiew rozważań tajemnic radosnych umacnia nasze trwanie w wierze. Składamy intencje o pokój, jedność, miłość za nas i za współbraci. Modlimy się o nawrócenie ludzi czyniących zło, modlimy się za naszych nieprzyjaciół… Maryjo ukochana, czuwaj nad nami jak cierpliwa Matka.