Modlitwa do Najlepszej z Matek, maj 2023 roku

Żegnamy majową Maryję, błogosławiąc dobro, które za Jej przyczyną wyprosiliśmy dla świata, ojczyzny, parafii. Wiele intencji przynieśliśmy osobiście. Były też i wspólnotowe, szczególnie ta dziękczynna za 50 lat obecności misjonarzy diecezji tarnowskiej na dalekim afrykańskim lądzie. Wypraszaliśmy dla Nich potrzebne łaski, by silni Bogiem nieśli Chrystusa tam, gdzie ludzie na Niego czekają. Misje, szczególnie bliskie naszym modlitewnym dniom przez postać Patronki – błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, uczą nas dzielić się z potrzebującymi i angażować w ciche, wspólnotowe dzieła. Cieszyła liczna obecność i piękna modlitwa dzieci podczas wieczornych nabożeństw. Plansze odznaczające uczestnictwo w „majówkach” z pewnością będą dla dziewczynek i chłopców miłą i honorową pamiątką. Dziś, otrzymując symboliczne nagrody, mają świadomość, że to nie najważniejszy element modlitewnych, majowych spotkań. Wypraszanie łask dla innych to dobro bezcenne, dające wewnętrzną siłę i radość. Wspólna modlitwa rodzin umocniła nasze trwanie przy Bożych przykazaniach. Kościół to my, nasza jedność i wierność. Dziękujemy Ci Maryjo, że uczysz nas kochać życie, dostrzegać jego piękno, dobro i cieszyć się nim. Z ufnością przyjmujemy miłość, którą wypraszasz nam u Twego Syna. To miłość dla wszystkich i ponad wszystko…