Intencje Mszy Świętych – 18 – 25 grudzień 2022

Niedziela

800: + Jadwigę Homa – w 21 rocznicę śmierci

1000: + Romana Halkiewicza – od syna Adama z rodziną

1500: za parafian

Poniedziałek

1800: ++ Marię i Edwarda Pyrć

Wtorek

1700: + Annę Nowelską – w rocznicę śmierci

Środa

1700: + Bronisława Gościńskiego – w rocznicę śmierci i + żonę Władysławę

Czwartek

1700: + Józefa Wiatra – w rocznicę śmierci

Piątek

1700: + Józefa Byrczaka i jego ++ rodziców

Sobota

730: ++ Marię i Andrzeja Gumulak

Pasterka : + Konrada Wiatra

Niedziela – Uroczystość Bożego Narodzenia

800: za parafian

1000: + Jerzego Chrustka – od żony, dzieci i wnuczek

1500: ++ Annę i Stanisława Maślany – od córki z synem