„Gloria Mariae” wśród nas, 29 października 2023 roku

Ostatnia niedziela października, odznaczająca kolejną rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego, uradowała nas występem Zespołu wokalno-muzycznego: „Gloria Mariae” z Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Tymbarku. W blisko 9-letnią historię zespołu wpisuje się, związany z naszą parafią  ks. Szczepan Depowski, który obecnie prowadzi grupę, dzieląc się z podopiecznymi swoją wielką  radością i muzycznymi talentami. Młodzi wykonawcy podczas Mszy św. o godz. 10.00 przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny poświęcony postaci świętego Jana Pawła II, który 45 lat temu został powołany na Stolicę Piotrową. Do dziś żyje wspomnieniem w wielu sercach. Patronuje też naszej Szkole Podstawowej, będąc wzorem i Przyjacielem. Chwile wyśpiewane wzruszeniem przez młodych artystów przywołały pytanie o testament, który nam pozostawił. Czy próbujemy wypełniać go na tyle, na ile potrafimy? Drobnymi cząstkami codzienności, swoim dobrym życiem, modlitwą… Może to czas, by powrócić do obietnic wykrzykiwanych na trasach Jego przejazdu, gdy jeszcze żył… Wzruszeni chwilami darowanymi nam przez „Gloria Mariae”, zapisujemy w sercach ten piękny dzień. „Ofiarujemy Wam naszą modlitwę”, podziękował ciepłymi słowami ks. proboszcz Franciszek Niemiec, zapraszając ponownie do naszego najpiękniejszego na ziemi zakątka.