Dni Krzyżowe, 15-17 maja 2023 roku

Pieśnią: „Pod Twą obronę Ojcze na niebie…” rozpoczęliśmy modlitewne błaganie Stwórcy o dary życia zamknięte w przyrodzie i naturze oraz uchronienie od klęsk żywiołowych i nieszczęść. Dni Krzyżowe obchodzone w poniedziałek, wtorek i środę przed Wniebowstąpieniem Pańskim, wpisane są w tradycję naszej parafii od lat. Gromadzą nas w wierze przy Bożej opatrzności, uczą prosić i dziękować. Obdarzają łaską pokory, pozwalają zrozumieć, że myśl Boga daje początek wszystkiemu, co dobre. I to staje się błogosławione. Trwamy w podtrzymywaniu pięknej ludowej tradycji, prowadzeni słowem i przykładem rozmiłowanego w pięknie przyrody, ks. proboszcza Franciszka Niemca. Modlitwa wypraszająca i błagalna procesja ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych wiodła i tym razem wokół kościoła, by przystanąć pod krzyżem jak każe tradycja i błagać o potrzebne łaski dla naszych domostw, kraju i świata. W poniedziałek „Msza w okresie zasiewów”, we wtorek „Msza o uświęcenie pracy ludzkiej”, w środę „Msza za głodujących”. Trzy wieczory modlitwy klękającej przed obliczem Ojca darującego życie, zrodzone w łonie natury.  To dary niezwykłe, bo niezwykła jest łaska, jaką obdarza Pan, który patrząc na nas pięknem świata, jest zatroskany i cierpliwy. Obdarzając urodzajem pragnie, by nie dzielił nas plon i owoc, lecz by łączył w obdarowywaniu się nawzajem. Modląc się o urodzaje prosimy, by te święte Dni Krzyżowe wyciszyły nas i uwrażliwiły na potrzeby innych, by nie były tylko pragnieniem posiadania kolejnej łaski dla siebie. W pogoni za pięknem świata nie zapominajmy, że Bóg ma jedną miarę dla wszystkich, miarę miłości Boga do człowieka.