Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej, 12 września 2021 roku

Sylwetki i losy tych niezwykłych Postaci przypomnieli w liście do wiernych polscy biskupi. Odczytano go w parafiach 5 września 2021 roku, w niedzielę poprzedzającą uroczystości beatyfikacyjne. Ona – hrabianka ze znanej arystokratycznej rodziny, która po latach napisze: „największym moim szczęściem jest to, że zostałam niewidomą”. On – chorowity syn organisty, który został okrzyknięty Prymasem Tysiąclecia. Nie sposób, uczestnicząc duchowo w pięknym wydarzeniu beatyfikacji, przywołać całe bogactwo życia tych niezwykłych postaci, otwartych na łaskę Boga swoim życiem. Życiem przeplatanym chwilami tragedii, które potrafiły jednak zrodzić dobro ofiarowane innym. Pokazali, że kiedy dramat staje się wyzwaniem, człowiek może dokonać rzeczy niezwykłych. Trzeba jednak zawsze podążać myślami Boga i zwyczajnie, dzień za dniem dorastać do wypełnienia zadania, jakie powierzył nam na tej ziemi. Matka Elżbieta Róża Czacka – założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i Prymas Wyszyński – postać, która wywarła niebagatelny wpływ na kształtowanie historii oraz polskiego społeczeństwa po II wojnie światowej, dali świadectwo odwagi i miłości do Boga, ludzi, Ojczyzny. Najpiękniejsze czyny to te, które rodzą się w trudzie i poświęceniu, często upokorzone za życia, jawią się niezwykłością, gdy już nas zabraknie. Pamiętajmy o tym i my, łącząc się 12 września 2021 roku ze Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie. A przywołując w domowym zaciszu życiorysy beatyfikowanych Postaci, dziękujmy Dobremu Bogu za ten dar-drogowskaz i każdy dzień, który możemy przeżyć dla innych…