Ave Maryja, maj 2022 roku

Nastał piękny maj, miesiąc wiosennej miłości Maryi. Klękamy przed Królową Polski, jak najbliżej, by usłyszeć bicie Jej serca, dla nas. Nabożeństwa majowe jednoczą dzieci na wspólnej modlitwie. Blisko Matki Jezusa uczą się kroczyć drogą wiary, podążając swymi dróżkami, bliżej nieba. Wezwania litanii loretańskiej sypią się jak kwiatki dającej życie pory roku. Sypią dla Królowej pokoju i Matki pocieszenia. A Maryja przytula je najpiękniej, bo żyje blisko ludzi i dla nich. I woła o modlitwę, która jak tajemnica ratunku potrzebna jest światu i Polsce. Klękają do majowej modlitwy i nasze rodziny. Bo to zawierzenie i szczere pragnienie trwania przy Matce Chrystusa nie tylko w potrzebie ale i w dziękczynieniu. Nie ustajemy w modlitwach o zakończenie wojny na Ukrainie i ochronę naszej kochanej Ojczyzny przed niebezpieczeństwem wojny. Przynosimy własne intencje: za kapłanów, rodziny, bliskich, chorych, samotnych i tych, którzy nadal szukają Bożej miłości. Maryjo przytulaj nas Twym pięknym majem. Niech budząca się do życia przyroda ożywi naszą wiarę w to, że zawsze można zacząć od nowa. Szczególnie wtedy, gdy się ma za przewodniczkę Matkę Boga.