31 lat kapłaństwa naszego księdza Proboszcza

04.06.2020

To nie dzień, nie miesiąc, nie rok… To 31 lat służby Bogu i ludziom, naszego Drogiego Księdza proboszcza Franciszka Niemca. Służby, która trwa wiernie, przytulona do serca Maryi i Jezusa Miłosiernego, od 4 czerwca 1989 roku, kiedy to ks. Franciszek prawdziwie narodził się dla Boga. Nie znamy wszystkich momentów Jego kapłańskiej drogi. Cieszymy się jednak czasem, przez który pełni posługę w naszej parafii. Umacniamy się Jego świętością i pracowitością, gorliwym trwaniem przy prawdach wiary, osobliwym odniesieniem do przeciwności, jakich nikomu nie brakuje. Dziękujemy za cierpliwość i dobroć, okazywaną nam w chwilach trudnych i za uśmiechnięte oczy, kiedy cieszy się naszymi radościami. To niezwykłe być wybranym przez Pana, a żyć prosto, zwyczajnie. Każdy Jego ranek każe nam trwać w czystości sakramentalnej, a południe uczy szacunku dla pracy, umiłowania Ojczyzny i wierności dobrym zasadom. Wieczór zaś, zwraca uwagę na przyrodę tego świata, której piękno szepta strofami poezji, wiele mądrych myśli pochodzących od Boga… To tak wiele, to nasze dobre, uświęcone życie, o które tak walczy i zabiega, by móc kiedyś spojrzeć Bogu prosto w oczy. Dziękujemy…