Polecenie rekolekcji on-line

Ksiądz Prałat prosił, by polecić wszystkim dzieciom z naszej parafii rekolekcje online dostępne na stronie Diecezji Tarnowskiej.
Bezpośredni link tutaj.
Jednocześnie zadaje te treści swoim szkolnym uczniom jako materiał na religię w ramach zdalnego nauczania.