Ogłoszenia parafialne – 26 listopada 2023

1. Witamy wszystkich gości modlących się z nami i zapraszamy na nasze nabożeństwa.

2. Dzisiaj w Uroczystość Chrystusa Króla za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy zyskać odpust zupełny.

3. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczone na ogrzewanie kościoła.

4. Zachęcam do udziału w nabożeństwach w tygodniu.

5. We wtorek przypada 14 rocznica konsekracji biskupiej pasterza naszej diecezji – bpa Andrzeja Jeża. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

6. W nadchodzącym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź przed pierwszym piątkiem u nas w środę od 1530 – będzie ks. Marek.

7. W I piątek od 800 udaję się do chorych. Na wieczornym nabożeństwie zmiana tajemnic Róż Misyjnych.

Po nabożeństwie w piątek tutaj w kościele odbędzie się spotkanie dzieci, które chcą w tym roku być kolędnikami misyjnymi wraz z ich rodzicami. Bardzo proszę również młodzież i młodszą i starszą, aby się włączyła do tego wielkiego dzieła pomocy misjom, które u nas ma wieloletnią tradycję.

8. Zachęcamy do nabywania i czytania czasopism religijnych…