Ogłoszenia parafialne – 23 styczeń 2022

1. Witamy wszystkich gości modlących się z nami i zapraszamy na przyszłość do naszej wspólnoty wiary i modlitwy.

2. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach w tygodniu.

3. W liturgii będziemy przeżywać:

  • poniedziałek – św. Franciszka Salezego – biskupa i doktora Kościoła
  • wtorek – liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła
  • środa – św. Tymoteusza i Tytusa – biskupów
  • piątek – św. Tomasza z Akwinu – kapłana i doktora Kościoła
  • sobota – liturgiczne święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie.

4. Wizyta duszpasterska – kolęda dla tych, którzy życzą sobie wizyty kapłana i błogosławieństwa domostwa i rodziny:

  • ul. Kościuszki – od rodziny Kulpińskich – w stronę kościoła – do rodziny Bukowskich – poniedziałek od 1200
  • ul. Kościuszki – od pani Broniszewskiej do rodziny Repelów – wtorek od 1300
  • ul. Kościuszki – od pani Marii i Uli Drozd do rodziny Bulsiewiczów – piątek od 1300

5. Zachęcamy do nabywania i czytania czasopism religijnych…