Ogłoszenia parafialne – 16 październik 2022

1. Witamy wszystkich gości i zapraszamy na nasze nabożeństwa.

2. Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych.

3. W nadchodzącym tygodniu w liturgii będziemy przeżywać:

– pn. – św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika,

– wt. – lit. Święto – św. Łukasza Ewangelisty – patronalne święto Służby Zdrowia,

– czw. – św. Jana Kantego – kapłana,

– sb. – liturgiczna uroczystość św. Jana Pawła II.

4. W nadchodzącą sobotę w naszej parafii odbędzie się dzień skupienia Róż Różańcowych całej naszej diecezji. O 1000 będzie Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza i Dyrektora Dzieł Misyjnych – Ks. Krzysztofa Czermaka… Ks. Dyrektor zaprasza na to nabożeństwo całą naszą parafię – szczególnie wszystkie dzieci i wszystkich należących do Róż Różańcowych. O 1230 – uroczysty Różaniec.

Nie będzie u nas już wieczorem nabożeństwa.

5. „Bóg zapłać” p. Tomkowi Małkowi i Mariuszowi Nowakowi za fachowe prace.

Dziękujemy też p. Zosi Gościńskiej za ofiarną, wielodniową pracę przy porządkowaniu terenu obok plebanii i groty.

6. Zachęcam do nabywania i czytania czasopism religijnych.