Ogłoszenia duszpasterskie – niedziela, 19 lipca 2020r.

1. Witamy wszystkich gości modlących się z nami i zapraszamy na nasze nabożeństwa.

2. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach w tygodniu – zwłaszcza w środowej Nowennie (piszmy kartki z prośbami i podziękowaniami)

3. W liturgii będziemy przeżywać:

– środa – lit. Święto Św. Marii Magdaleny

– czwartek – Św. Brygidy zakonnicy – patronki Europy

– piątek – Św. Kingi – patronki naszej diecezji

– sobota – lit. Święto Św. Jakuba Apostoła i Św. Krzysztofa – patrona kierowców. Po Mszy Św. wieczornej poświęcenie pojazdów mechanicznych

4. Zachęcamy do nabywania i czytania czasopism religijnych