Ogłoszenia duszpasterskie – 22 – 29 marca 2020r.

1. Przypominam, że u nas dzisiaj Msze św. o 8:00, 10:00 i 15:00.
Nie ma nabożeństwa Gorzkich Żali.

2. Bardzo proszę, by na Mszach świętych nie gromadziło się więcej niż 50 osób. Przypominam, że aktualna jest dyspensa od uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej. Bardzo proszę jednak, by uczestniczyć w nabożeństwach za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu – np. na stronie episkopat.pl

3. Zachęcam, by spowiedzi nie odkładać na Wielki Tydzień, ale spowiadać się przed nabożeństwami.

4. Ze względu na epidemię nie jest przywożony na parafię „Gość niedzielny”. Prosimy korzystać w wersji elektronicznej lub kupować w kiosku.

5. Zainteresujmy się czy ktoś z naszych parafian – zwłaszcza starszych, czy samotnych – nie potrzebuje pomocy.

6. Nie traćmy ufności w Boże Miłosierdzie i więcej się módlmy – w rodzinach i osobiści.