Ogłoszenia duszpasterskie – 1 sierpnia 2021r.

1. Witamy wszystkich gości modlących się z nami i zapraszamy na nasze nabożeństwa.

2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna. Po Mszy św. o godz. 8:00 zmiana Tajemnic Róż Ojców i Matek.

3. „Bóg zapłać” za ofiary indywidualne składane dzisiaj na potrzebny parafii.

4. W najbliższym czasie przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzą po domach zbiórkę ofiar na sprzątanie kościoła i utrzymanie otoczenia świątyni. Ustalono kwotę 60zł. od rodziny. Bardzo proszę zbierających o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej po odbiór list.

5. Od południa dnia dzisiejszego do jutra do północy. Można zyskać odpust zupełny „Porcjunkuli”. Trzeba spełnić warunki podstawowe oraz nawiedzić jakikolwiek kościół i odmówić pobożnie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”…

6. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź przed pierwszym piątkiem będzie we środę od 18:00 – będzie drugi kapłan. Rodzice, dopilnujcie dzieci i młodzież, aby wszyscy się wyspowiadali.

7. W pierwszy piątek od 8:00 udajemy się z posługą sakramentalną. Bardzo proszę zgłaszać do Pana Kościelnego chorych, których mamy odwiedzić.

8. W środę po nabożeństwie wieczornym będzie zbiórka kandydatów na ministrantów, natomiast w sobotę o 10:00 – zbiórka wszystkich ministrantów.

9. „Bóg zapłać” wszystkim, którzy pomagali w różnych pracach w ubiegłym tygodniu. Szczególnie dziękuję Pani Zosi Gościńskiej, Panu Leszkowi Szafarzowi, jego synowi Grześkowi, Panom Marianowi Radzikowi i Ceśkowi Jacenikowi, a także lektorowi Mateuszowi Homa.

10. W minionym tygodniu w naszej wspólnocie sakrament małżeństwa zawarli Mateusz Ruchała i Magdalena Kałuzińska. Módlmy się, aby byli trwałą, kochającą się i prawdziwie katolicką rodziną…
W piątek odeszła do wieczności śp. Teresa Drozd z „Górnego Folwarku”. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 15:00. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach…

11. Zachęcamy do nabywania i czytania czasopism religijnych…