Odpusty związane z Jubileuszowym Rokiem Św. Józefa

Warunki podstawowe:

a) spowiedź

b) Komunia Święta (w danym dniu)

c) modlitwa w intencjach Ojca Świętego

d) szczere wyrzeczenie się przywiązania do każdego, nawet lekkiego grzechu

Po spełnieniu warunków podstawowych mogą zyskać odpust zupełny ci, którzy:

1) przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską, lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia zawierającym rozważanie o Św. Józefie

2) na wzór Św. Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy

3) będą odmawiać Różaniec Święty w rodzinach i jako narzeczeni przygotowujący się do założenia rodziny

4) będą codziennie powierzać swoją pracę, spełniane obowiązki opiece Św. Józefa oraz ci, którzy będą wzywać wstawiennictwa Św. Józefa za tych, którzy poszukują pracy – aby mogli ją znaleźć oraz, aby praca wszystkich ludzi była godna i godziwie wynagradzana

5) będą odmawiać litanię do Św. Józefa lub inną do niego modlitwę w intencji ulżenia wszystkim Chrześcijanom, którzy cierpią wszelkiego rodzaju prześladowania

6) odmówią dowolną modlitwę do Św. Józefa, szczególnie w dniach 19 marca, 1 maja, 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę będącą dniem poświęconym temu Świętemu

7) osoby w podeszłym wieku, chorzy i ci, którzy z uzasadnionych racji nie mogą wyjść z domu, a odrywają się w duchu od wszelkiego grzechu i mają intencję wypełnienia warunków podstawowych, gdy tylko to będzie możliwe oraz pomodlą się do Św. Józefa w domu i ofiarują Bogu swoje cierpienia i niedogodności życia