Intencje Mszy Świętych – 5-12 lutego 2023

Intencje Mszy Świętych – 5 – 12 lutego 2023

Niedziela
800: w int. członków Róży zelatora Józefa Wachny i ich rodzin – dziękczynno-błagalna
1000: ++ Henryka i Irenę Pyrć – w 2 rocznicę śmierci
1500: za parafian

Poniedziałek
1700: + Mariana Byrczaka – od brata Wiktora

Wtorek
800: ++ w czyśćcu cierpiących

Środa
1700: + Irenę Trembecką

Czwartek
1700: ++ Zofię Miczulską i Józefa Ramsa

Piątek
1700: w int. Katarzyny i Jerzego Homa z rodziną – dziękczynno-błagalna

Sobota
1700: ++ Franciszka i Janinę Homa – od córki Grażyny

Niedziela
800: + Teresę Miczulską – w 11 rocznicę śmierci – od dzieci i wnuków
1000: + Jerzego Chrustka – z okazji Dnia Dziadka – od wnuczek
1500: 1) za parafian /Ks. Marek/
2) + Krzysztofa Złotkowskiego – od przyjaciela z rodziną/Ks. proboszcz/