Intencje Mszy Świętych – 4 – 11 grudzień 2022

Niedziela

800: + Stanisława Wachnę w rocznicę śmierci

1000: ++ Rozalię i Wojciecha Jurkowskich

1500: za parafian

Poniedziałek

630: + Bartłomieja Drozda – od córki Anny z rodziną

Wtorek

630: + Bronisława Gumulaka – od syna Zbigniewa z rodziną

Środa

630: w int. Panu Bogu wiadomej

Czwartek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

800: + Marię Bukowską – z okazji imienin

1700: z int. parafian – za tych, którzy najbardziej – na różny sposób – pomagają parafii

Piątek

1700: + Jadwigę Homa

Sobota

730: ++ Cecylię i Piotra Rusiniak

Niedziela

800: ++ Zygmunta i Albinę Wachna

1000: w int. Dawida w 7 rocznicę urodzin – dziękczynno-błagalna

1500: za parafian