Intencje Mszy Świętych 23 – 30 sierpnia 2020

Niedziela
08.00: w intencji Ludwika Gumulaka – w 90. rocznicę urodzin – dziękczynno-błagalna
10.00:
1) + Edwarda Gościńskiego – w 10. rocznicę śmierci
2) + Annę Nowelską – o siostry Urszuli
15.00: za parafian

Poniedziałek
19.00: + Rozalię Halkiewicz – w 10. rocz. śmierci – od syna z rodziną

Wtorek
19.00: ++ Anastazję i Stanisława Małek

Środa
19.00: ++ Józefa i Franciszkę Stankiewicz

Czwartek
1900: + Stanisława Małka – w rocznicę śmierci

Piątek
19.00: + Mariana Byrczaka – w rocznicę śmierci

Sobota
19.00: + Bronisławę Stankiewicz – w roczn. śmierci i z okazji imienin

Niedziela
08.00: + Ludwika Tomasiaka – z racji urodzin i imienin – od wnuków
10.00: w int. Zbigniewa i Agnieszki – w 11. rocznicę ślubu – dziękczynno-błagalna
15.00: w int. Marii Ruchała – w 70 rocznicę urodzin – dziękczynno-błagalna – od dzieci i wnuków