Intencje Mszy Świętych – 13 – 20 luty 2022

Niedziela

800: ++ członków Róży zelatora Tadeusza Ramsa i ++ z ich rodzin

1000: ++ Irenę i Henryka Pyrć – w 1. rocznicę śmierci

1500: za parafian

Poniedziałek

1700: + Walentego Homa – z racji imienin i urodzin

Wtorek

700: + Tadeusza Zagórskiego – w kolejną rocznicę śmierci

Środa

1700: w int. Filipa i jego rodziców – dziękczynno-błagalna od dziadków Ewy i Mieczysława

Czwartek

700: z int. parafian ++ z rodzin naszych parafian i z terenu naszej parafii

Piątek

1700: z int. parafian – do Miłosierdzia Bożego – o pokój na świecie, pokój w naszej ojczyźnie oraz ustanie wszelkiego zła związanego z pandemią.

Sobota

1700: w int. Maxa Stanisza – z racji urodzin – dzięczynno-błagalna – od rodziców

Niedziela

800: w int. Leonarda Stanisza – w 58. rocznicę urodzin – dziękczynno-błagalna

1000: + Grażynę Malską – w rocznicę śmierci i jej + męża Stanisława – od siostry Haliny

1500: w int. Damiana Ramsa – w 30. rocznicę urodzin i w int. jego rodziny – dziękczynno-błagalna